Kielecki Teatr Tańca oraz Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca mają przyjemność zaprosić do udziału w Konkursie Otwartym (Open Call) na realizację Premiery Kameralnej!

Celem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatorów autorskiego projektu z wiodącą rolą tańca, opracowanego przez minimum 5, maksymalnie 8 artystów – wykonawców oraz stworzenie warunków do jego przygotowania i publicznej prezentacji „Premiery Kameralnej” na Małej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca w dniu 12 listopada 2021 r.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Przedstawiciel autorów projektu za pośrednictwem Formularza Google w terminie od 12 lipca do 8 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu w formie publikacji protokołu na stronach internetowych www.ck.lublin.pl oraz www.ktt.pl, a także profilach Facebook Centrum Kultury w Lublinie, Lubelskiego Teatru Tańca oraz Kieleckiego Teatru Tańca nastąpi do dnia 16.08.2021 r.

Etapy realizacji wybranego przez Komisję projektu:

etap 1 – Organizator Konkursu w Lublinie udostępnia autorom wybranego przez Komisję projektu przestrzeń rezydencyjną (studio do prób) w terminie od 14 do 25 września 2021 r. w celu przygotowania choreografii,

etap 2 – Organizator Konkursu w Kielcach udostępnia autorom wybranego przez Komisję projektu przestrzeń rezydencyjną (sala baletowa nr 114, Mała Scena KTT) w terminie od 8 do 12 listopada 2021 r. w celu przygotowania choreografii oraz innych składowych spektaklu oraz publicznej prezentacji „Premiery Kameralnej”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin Konkursu.

Konkurs jest organizowany w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl