O teatrze

Kielecki Teatr Tańca
miejska instytucja artystyczna

 

 MISJA

Misją teatru jest działanie twórcze, edukacyjne i upowszechniające z zakresu sztuki tańca, mające powodować poszerzenie jego dostępności oraz wzrost rangi tańca jako   czynnika cywilizacyjnego ważnego dla człowieka.

WIZJA

Wizja zarządcza dla instytucji artystycznej zakłada jej zrównoważony rozwój, poprzez realizowanie celów strategicznych w taki sposób, aby rozwijać Kielecki Teatr Tańca artystycznie i infrastrukturalnie.

Zrównoważony rozwój merytoryczny rozumiany jest jako wykonywanie działań na wszystkich płaszczyznach w zależności od aktualnych potrzeb regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Optymalizacja tych zadań na podstawie dostępności zasobów finansowych i kadrowych KTT.

Zrównoważony rozwój infrastrukturalny rozumiany jest jako zapewnienie dla  realizacji celów strategicznych dostępu i modernizacji:

 • obiektu scenicznego przy pl. Moniuszki 2B w Kielcach (sceny, sale prób pomieszczenia administracyjne, magazynowe, produkcyjne),
 • obiektu edukacyjnego (sale prób, pomieszczenia administracyjno-magazynowe).

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Cele strategiczne sformułowane są w odniesieniu do celów statutowych Teatru i dotyczą działań operacyjnych na czterech płaszczyznach:

 1. Artystycznej
 • realizacja premier i wystawianie spektakli repertuarowych,
 • realizacja premier zleconych, koprodukcji, wydarzeń wspólnych.
 1. Edukacyjnej – kształcenie i kształtowanie uczestników lekcji i warsztatów poprzez taniec w celu:
 • równomiernego rozwoju psychofizycznego młodego człowieka z afirmowaniem twórczej postawy w życiu,
 • rozwoju uczestników regularnych zespołów tanecznych poprzez szlachetną rywalizację zgłaszając ich do udziału w konkursach, przeglądach i festiwalach,
 • przygotowania do zawodu artysty tańca,
 • przygotowania do zawodu pedagoga tańca, choreografa,
 • rekreacyjnym, jako usługa społeczna dla poprawy jakości życia mieszkańców.
 1. Impresaryjnej
 • organizacja corocznego Festiwalu Tańca Kielce oraz konkursów, spotkań i widowisk z udziałem zapraszanych zespołów oraz solistów w wydarzeniach z wiodącą rolą tańca,
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych z elementami współzawodnictwa,
 • współpraca z innymi instytucjami oraz podmiotami organizującymi wydarzenia kulturalne w mieście, regionie oraz w kraju i zagranicą.
 1. Popularyzatorskiej
 • organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach innego typu, mających na celu promocję szeroko pojętego tańca, ruchu i cielesności w aspekcie kulturowo-społecznym, współzawodnictwa, a także działalności statutowej Kieleckiego Teatru Tańca.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Sporządziła: Dyrekcja KTT

                                                                                                                                                                                                       Data aktualizacji: 15.03.2024 r.

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl