Projekt prospołeczny oraz prozdrowotny w formie warsztatów pt.: „Idę przez życie tanecznym krokiem”, realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

„Idę przez życie tanecznym krokiem” to warsztaty tańca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które powstają we współpracy Kieleckiego Teatru Tańca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kielcach.

Nabór uczestników odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 spośród wszystkich uczniów, którzy są chętni do udziału.

Cykl warsztatów dla osób niepełnosprawnych prowadzonych, przez doświadczonych pedagogów wpisuje się w moduł prozdrowotnej działalności prowadzonej przez Operatora w ramach Przestrzeni Sztuki. Uczestniczące w zajęciach osoby niepełnosprawne mają możliwość w sposób przyjemny i interaktywny spędzić czas, poprzez edukację taneczną jak również poznać idee teatru tańca. Zdobyć nowe umiejętności w postaci podstaw tańca jak również kulisy pracy artystów i innych pracowników teatru tańca. Poznanie form spędzania wolnego czasu poprzez uczestniczenie w spektaklach teatru tańca. Uczestnicy projektu zapoznają się z technikami tańca takimi jak: taniec jazzowy, taniec współczesny oraz taniec klasyczny. Będą mieli okazje posłuchać wykładów o ruchu, teatrze tańca, technikach pracy z ciałem, a także obejrzeć spektakle Kieleckiego Teatru Tańca.

Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu i trwać będą trwały dwie godziny lekcyjne ( 2x 45 min.). Do projektu zaangażowani będą artyści Kieleckiego Teatru Tańca prezentujący różne dziedziny i style związane ze sztuką tańca posiadający bogate doświadczenie zawodowe.


Cele:
• rozwijanie zdolności intelektualnego i emocjonalnego odbioru sztuki
• umożliwienie osobistego doświadczenia i przeżywania treści artystycznych
• poznawanie podstaw techniki tańca jazzowego oraz tańca klasycznego
• poprawa sprawności ruchowej uczestników zajęć
• uzyskanie większej świadomości własnego ciała
• uprawianie tańca jako rekreacji w grupie
• poszerzanie horyzontów i wyobraźni w poszukiwaniu własnego ruchy
• wzbudzanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do solidarnego zespołu
• wydobywanie nowych umiejętności i sprawności
• poprawne poruszanie się zgodnie ze słyszanym rytmem
• okazywanie akceptacji, tolerancji i szacunku wobec siebie nawzajem
• umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl