Warsztaty tańca dla seniorów

Kielecki Teatr Tańca

Warsztaty tańca dla seniorów

"Taniec wychowuję człowieka. Pomaga osiągnąć równowagę i oswobodzenie, uskrzydla fantazję, odpręża i rozluźnia" - Bernard Wosien

Warsztaty tańca dla seniorów, prezentacja publiczna.

Data:

Od września do grudnia 2020r.

 

Miejsce:

 • Sale baletowe, scena Kieleckiego Teatru Tańca, pl. Moniuszki 2 B, Kielce,
 • Sale baletowe Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Kielce.

Opis:

Cykl warsztatów dla seniorów prowadzony przez doświadczonych pedagogów wpisuje się w moduł prozdrowotnej działalności prowadzonej przez Operatora w ramach Przestrzeni Sztuki. Taniec Kielce. Uczestniczący w zajęciach seniorzy mają możliwość w sposób przyjemny i interaktywny spędzić czas z innymi seniorami, poprzez edukację taneczną. Zdobyć nowe umiejętności w postaci podstaw tańca towarzyskiego i tap dance (stepowania). Pod koniec warsztatów będzie miała miejsce publiczna prezentacja na scenie, która odbędzie się przed spektaklem Kieleckiego Teatru Tańca. Prezentacja ma na celu dopełnienie elementu uaktywniania społecznego seniorów, zwiększenie ich zadowolenia z siebie, poprawę samooceny oraz niejednokrotnie spełnienia niezrealizowanych marzeń o występie na scenie z publicznością.

 

Cele:

 • Poznanie podstaw technik tańca towarzyskiego – gr. I. (do 15 osób).
 • Poznanie podstaw techniki tap dance – gr. II. (do 15 osób).
 • Poznanie podstaw techniki tańca jazzowego – gr. III (do 15 osób).
 • Przygotowanie uczestników zajęć do prezentacji scenicznej /opracowanie kompozycji choreograficznej/ w której uczestnicy zajęć zaprezentują się na scenie KTT.

Przewidywane efekty realizacji zadania:

 • Poprawa sprawności ruchowej uczestników zajęć.
 • Uzyskanie większej świadomości własnego ciała.
 • Uprawianie tańca jako rekreacji w grupie seniorów.
 • Integracja seniorów ze środowiskiem tanecznym.
 • Prezentacja projektu finalnego- kompozycji choreograficznej na scenie Kieleckiego Teatru Tańca.
 • Pogłębianie u seniorów uczucia: pewności siebie, radości i realizacji w artystycznym świecie.

Udział seniorów odbędzie się na podstawie stosownych umów o wolontariacie zawartych z Operatorem. Udział w zajęciach będzie płatny w wysokości 24 zł od osoby za miesiąc zajęć. (4 lekcje).

Nabór od 15.09.2020 r. Pierwsze zajęcia 15.10.2020 r.                                                       

 PODSUMOWANIE

Całość Projektu „Przestrzenie Sztuki. Taniec” w 2020 roku podlegać będzie ewaluacji. Operator przeprowadzać będzie stosowną dokumentację zdjęciową i nagraniową. Działania promocyjne i informacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z założonymi parametrami.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl