REGULAMIN

WARSZTATY Z PEDAGOGAMI KIELECKIEGO TEATRU TAŃCA
9 – 11 października 2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Warsztatów jest Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, e-mail: warsztaty@ktt.pl.
 2. Termin warsztatów: 9 – 11 października 2020 r.
 3. Na warsztaty mogą zgłosić się osoby rekreacyjnie zajmujące się tańcem, tancerze, zespoły taneczne oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników wykupuje pakiet na wybrany stopień zaawansowania.
 4. Jeden pakiet składa się z 10 lekcji.

W dniu 09.10.2020r. zajęcia trwają 60 minut z 15 minutową przerwą.

W dniach: 10.10 i 11.10 zajęcia trwają 90 minut z 15 minutowymi przerwami.

 1. Obowiązuje następujący podział grup:

I – grupa dziecięca – do 12 r.ż.;
II – grupa średniozaawansowana – powyżej 13 r.ż.;

III – grupa zaawansowana (Instruktorska)

Warsztaty odbywają się w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, przy Placu Moniuszki 2B: sale 101 i 114, Duża Scena oraz Mała Scena. Sale wyposażone są w lustra i podłogę baletową.

 1. Grafik zajęć, w uzasadnionych przypadkach, może ulec zmianie.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

ZAPISY

 1. Zapisy trwają od 24 września 2020 r do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wprowadzenie danych Uczestnika do karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://ktt.pl/warsztaty/    a następnie wysłania jej drogą mailową na adres: warsztaty@ktt.pl.
 3. Ilość miejsc jest ograniczona.
 4. Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które nie dokonały wpłaty.
 5. Informacja o ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach udzielana będzie telefonicznie: 41 36 76 712; 534-883-737.

OPŁATY

 1. Pakiet warsztatowy kosztuje 260 zł za 10 lekcji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za warsztaty w terminie 5 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia równocześnie z dokonaniem zapisu na wybrany pakiet zajęć.
 3. W przypadku niestwierdzenia wpływu na koncie Teatru po upływie 5 dni od daty zapisu, uczestnik zostaje usunięty z listy.
 4. Wpłaty można dokonać:
 5. gotówką w Szkole Tańca KTT (Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce) lub:
 6. przelewem na konto: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065.

Dla wpłacających z zagranicy:

IBAN: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065, SWIFT: INGBPLPW.

 1. UWAGA! W tytule przelewu powinny znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika oraz wybrana grupa warsztatowa (grupa I, grupa II lub grupa III)! Przykładowo: Anna Kowalska, grupa II
 2. Osoby wpłacające na poczcie zobowiązane są do przesłania skanu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową na adres: warsztaty@ktt.pl bądź faksem na numer 41 36 76 911.
 3. Dla uzyskania faktury konieczne jest uzupełnienie rubryki w Karcie zgłoszeniowej – *Dane do faktury.
 4. Osoby uczestniczące w warsztatach mają możliwość wykupienia biletów na spektakl Sopockiego Teatru Tańca pt.: „TAB’ Nowy początek”, w promocyjnej cenie 25 zł.

Spektakl zostanie wystawiony w dniu 9 października b.r. o godzinie 19:00.

REZYGNACJE

 1. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres e-mail: warsztaty@ktt.pl.
 1. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator:
 2. zwraca 100 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła do 09.2020r. (włącznie);
 3. zwraca 50 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, jeżeli rezygnacja nastąpiła między 010 a 08.10.2020r. (włącznie);
 4. nie zwraca opłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów po 9.10.2020r. (włącznie).
 5. nie zwraca opłaty w przypadku niezgłoszenia rezygnacji z warsztatów.
 6. Osoby, którym przysługuje zwrot opłaty za warsztaty proszone są o podanie w treści rezygnacji: danych oraz numeru konta, na który zostanie dokonany zwrot kwoty.
 7. Zwrotów kosztów z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztatów.
 8. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.

UWAGI

  1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW przez każdego z uczestników Warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, nie odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników.
  2. Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zabronione jest nagrywanie zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych. Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie rozpowszechnianie jego utrwalonego wizerunku przez Teatr do celów dokumentacji i promocji warsztatów oraz działalności statutowej KTT.
  3. Niedozwolone jest w obiektach warsztatowych spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie narkotyków. Organizator ma prawo wykluczyć z listy uczestników zakłócających przebieg warsztatów bez zwrotu dokonanej wpłaty.
  4. Organizator nie rezerwuje noclegów uczestnikom warsztatów.
  5. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać pisząc na e- mail: warsztaty@ktt.pl lub dzwoniąc pod wybrany numer telefonu: 41 36 76 712 lub 534-883-737.
  6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoważne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 poz. 926.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2020 r
Warsztaty z pedagogami KTT luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Elżbieta Pańtak, luty 2020
Warsztaty z pedagogami KTT - Małgorzata Ziółkowska, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Grzegorz Pańtak, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT- Anna Budnicka, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Elżbieta Pańtak, luty 2020 r.
Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.