Regulamin

REGULAMIN

WARSZTATY TANECZNE 
5 – 7 LIPCA 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Warsztatów jest Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, e-mail: szkolapromocja@ktt.pl.
 2. Termin warsztatów: 5 – 7 Lipca 2021 r.
 3. Na warsztaty mogą zgłosić się osoby rekreacyjnie zajmujące się tańcem, tancerze, zespoły taneczne oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników wykupuje pakiet na wybrany stopień zaawansowania.
 4. Jeden pakiet składa się z 13 lekcji.
 1. Obowiązuje następujący podział grup:

I – grupa średniozaawansowana – poniżej 14 r.ż.;

II – grupa zaawansowana- powyżej 14 r.ż;

Warsztaty odbywają się w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, przy Placu Moniuszki 2B: sale 101 i 114, Sale wyposażone są w lustra i podłogę baletową.

 1. Grafik zajęć, w uzasadnionych przypadkach, może ulec zmianie.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

ZAPISY

 1. Zapisy trwają od 17 maja 2021 r do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wprowadzenie danych Uczestnika do karty zgłoszeniowej dostępnej pod linkiem:  https://docs.google.com/forms/d/10JDCcjdmCtd2qMbMNdy_z4XVe1OoF9BlFL4cE_f7tQ4/edit 
 3. Ilość miejsc jest ograniczona.
 4. Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które nie dokonały wpłaty.
 5. Informacja o ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach udzielana będzie telefonicznie: 41 344 61 71

OPŁATY

 1. Pakiet warsztatowy kosztuje 250 zł za 13 lekcji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za warsztaty w terminie  do 21 czerwca 2021
 3. W przypadku niestwierdzenia wpływu na koncie Teatru po upływie  powyższej daty uczestnik zostaje usunięty z listy.
 4. Wpłaty można dokonać przelewem na konto: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065.

Dla wpłacających z zagranicy:

IBAN: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065, SWIFT: INGBPLPW.

 1. UWAGA! W tytule przelewu powinny znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika oraz data warsztatów.
 2. Osoby wpłacające na poczcie zobowiązane są do przesłania skanu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową na adres: szkolapromocja@ktt.pl bądź faksem na numer 41 36 76 911.

REZYGNACJE

 1. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres e-mail: szkolapromocja@ktt.pl.
 1. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator:
 2. zwraca 100 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła do 28.06.2021r. (włącznie);
 3. zwraca 50 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, jeżeli rezygnacja nastąpiła między 28 czerwca -1 lipca 2021 (włącznie);
 4. nie zwraca opłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów po 1 lipca 2021 (włącznie).
 5. nie zwraca opłaty w przypadku niezgłoszenia rezygnacji z warsztatów.
 6. Osoby, którym przysługuje zwrot opłaty za warsztaty proszone są o podanie w treści rezygnacji: danych oraz numeru konta, na który zostanie dokonany zwrot kwoty.
 7. Zwrotów kosztów z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztatów.
 8. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.

UWAGI

  1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW przez każdego z uczestników Warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, nie odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników.
  2. Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zabronione jest nagrywanie zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych. Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie rozpowszechnianie jego utrwalonego wizerunku przez Teatr do celów dokumentacji i promocji warsztatów oraz działalności statutowej KTT.
  3. Niedozwolone jest w obiektach warsztatowych spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie narkotyków. Organizator ma prawo wykluczyć z listy uczestników zakłócających przebieg warsztatów bez zwrotu dokonanej wpłaty.
  4. Organizator nie rezerwuje noclegów uczestnikom warsztatów.
  5. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać pisząc na e- mail: szkolapromocja@ktt.pl lub dzwoniąc pod wybrany numer telefonu: 41 344 61 71 lub 791 238 954
  6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoważne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 poz. 926.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 

E-MAIL:
kursytanca@ktt.pl
szkolatanca@ktt.pl

TELEFON:
Tel. 41 344 61 71

kom. 791 238 954
Fax: 41 344 61 71

Rachunek bankowy – do wpłat za zajęcia taneczne
ING Bank Śląski S. A.
PL 04 1050 1461 1000 0023 5336 9040

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz grupa z grafiku

E-MAIL:
kursytanca@ktt.pl
szkolatanca@ktt.pl

TELEFON:
Tel. 41 344 61 71

kom. 791 238 954
Fax: 41 344 61 71

Rachunek bankowy – do wpłat za zajęcia taneczne
ING Bank Śląski S. A.
PL 04 1050 1461 1000 0023 5336 9040

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz grupa z grafiku

Warsztaty z pedagogami KTT luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Elżbieta Pańtak, luty 2020
Warsztaty z pedagogami KTT - Małgorzata Ziółkowska, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Grzegorz Pańtak, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT- Anna Budnicka, luty 2020 r.
Warsztaty z pedagogami KTT - Elżbieta Pańtak, luty 2020 r.
Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.