Home

Partnerzy

KIELCE - miasta partnerskie i zaprzyjaźnione

Polish Contemporary / Jazz Ballet

Kielecki
Teatr Tańca

Kielecki Teatr Tańca istnieje jako jeden z trzech instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce. Kielecki Teatr Tańca powstał w 1995 roku na bazie dokonań artystycznych prywatnego zespołu Elżbiety Pańtak.

Od 1998 roku jako Stowarzyszenie Kielecki Teatr Tańca prowadzony był wspólnie przez Elżbietę Pańtak i Grzegorza Pańtaka.

Dnia 11 marca 2004 roku Teatr został powołany uchwałą Rady Miasta Kielce jako miejska instytucja kultury.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl