Pożegnanie Króla: Verdi

Kielecki Teatr Tańca

Pożegnanie Króla: Verdi

"W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą." - Paulo Coelho

Pożegnanie Króla: Verdi. (projekt społeczno – artystyczny). Data:

Rozpoczęcie pracy warsztatowo-studyjnej 8 lipca 2020, spektakl na żywo oraz rejestracja audio-video 18 września 2020.

Miejsce:

  • Domy Pomocy Społecznej w Kielcach (11 jednostek),
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach,
  • Sale baletowe, duża scena Kieleckiego Teatru Tańca, pl. Moniuszki 2 B, Kielce,
  • Sale baletowe Szkoły KTT, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Kielce.

Opis:

                „Pożegnanie Króla: Verdi” – to interdyscyplinarne widowisko wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym. Wzmacnia takie wartości jak: łączenie pokoleń, integrowanie i aktywizowanie mieszkańców. Dzięki takiemu wydarzeniu następuje wymiana doświadczeń w zakresie korzystania ze sztuki wysokiej jako płaszczyzny, która spełnia potrzeby integracji artystów zawodowych oraz pasjonatów/amatorów. Czy też potrzeby współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi regionu świętokrzyskiego. Na scenie przenikają się różne światy artystyczne i dziedziny sztuki dając efekt synergii.

Dzięki połączeniu na scenie: profesjonalnych artystów ze świata tańca, teatru, muzyki instrumentalnej i wokalnej (takich jak np.: Jerzy Artysz, Wojciech Malajkat, artyści zespołu KTT, Renata Dobosz, Iga Caban, Anita Maszczyk, orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej, chór kameralny Fermata) z nieprofesjonalistami ale pasjonatami, osobami często dotkniętymi samotnością, chorobą, czy niepełnosprawnością możemy pozytywnie wpływać na ich motywację i chęć do działania. Dzięki temu wzrasta ich komfort psychiczny i zadowolenie, wynikające z wymiany doświadczeń międzypokoleniowych oraz interaktywne działanie we wspólnej, wyższej sprawie.

Szekspirowski „Król Lear” i muzyka Giuseppe Verdiego, stały się źródłem inspiracji dla autora i reżysera Michała Znanieckiego oraz choreografa Tobiasza Berga. Giuseppe Verdi, autor słynnych oper szekspirowskich przez całe swoje życie nosił się z zamiarem skomponowania opery pt. „Król Lear”. Próby takie podejmował ale poszczególne arie czy fragmenty muzyczne ostatecznie trafiały do innych oper. „Król Lear” nigdy nie powstał, ale w spektaklu przybliżamy paletę utworów, które Verdi prawdopodobnie komponował właśnie z myślą o wielkiej operze. Spektakl opowiada o przemijaniu, starości, ale także o izolacji i wynikającego z niej braku zrozumienia i komunikacji. Reżyser umiejscawia akcję w szpitalu wojskowym, miejscu dla obłąkanych, w którym rolę pacjentów – rannych żołnierzy pełnią tancerze, a ich opiekunami – sanitariuszami są seniorzy biorący udział w akcji scenicznej zarówno ruchem, gestem jak i słowem. W taką przestrzeń wypełnioną ofiarami symbolicznej wojny wrzucony zostaje tytułowy Król Lear, symbol przemijającej władzy, wielkiej potęgi a zarazem samotności i pustki.

  Seniorzy uczestniczyli w projekcie w dwojaki sposób: – czynnie- podczas prób i występów na scenie (grupa 21 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”); – pośrednio – podczas spotkań oraz jako widzowie projektu pt.: „Pożegnanie Króla: Verdi” (uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kadra i podopieczni 11-u Domów Pomocy Społecznej z Kielc). Kontakt telefoniczny z Dyrektorami tych jednostek był prowadzony początkowo za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Udział seniorów w spektaklu nastąpił na podstawie zawartych umów o wolontariacie. Udział widzów – na podstawie biletów wstępu: 10 zł, 30 zł, 55 zł, 65 zł. Osoby posiadające Kartę Seniora brały udział w spektaklu na podstawie biletów wstępu w wysokości: 16,50 zł, 19,50 zł. Osoby posiadające kielecką Kartę Dużej Rodziny miały wstęp wolny. Wydarzenie zostało zarejestrowane i zostanie wyemitowane przez TVP 3 oddz. Kielce dwukrotnie w 2020 roku.
Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl