Nowy nabór

Kielecki Teatr Tańca informuje o naborze na kolejną edycję
Dwuletniego Instruktorskiego Kursu z Dziedziny Tańca Jazzowego na lata 2019-2021.


Kielecki Teatr Tańca jest jedynym instytucjonalnym teatrem tańca jazzowego w Polsce. Dyrekcja KTT: Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak są wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu tańca jazzowego. Od wielu lat są wykładowcami na większości kursów kwalifikacyjnych w Polsce oraz wykładowcami Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (wydział: pedagogika baletu), podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kielecki Teatr Tańca ma kontakt z pedagogami z całego świata. Przewidywani są oprócz pedagogów zagranicznych, którzy będą prowadzić zajęcia stałe, również pedagodzy-konsultanci z Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i USA. Uczestnikom kursu przysługiwać będzie zniżka na Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego w wysokości 20%. Kielecki Teatr Tańca posiada bardzo dobre warunki lokalowe: profesjonalne sale baletowe, garderoby, sale wykładowe. Dużym walorem kieleckiego kursu będzie, iż końcowy, egzamin odbędzie się na Dużej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca posiadającej wszelkie, profesjonalne wyposażenie dla działań artystycznych, tanecznych. Słuchacz zdający egzamin będzie miał możliwość skorzystania z profesjonalnych urządzeń i obsługi i poczuć się jak prawdziwy artysta.

Wykładowcami kursu są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza i Akademii Sztuk Pięknych: Abby Aouragh (Maroko), mgr Anna Budnicka, dr Joanna Grzela, mgr Anna Grochulska, mgr Milena Jurczyk, Joyss (Francja), mgr Izabela  Kania-Kościołek, mgr Ewelina Kubot – Łącka, mgr Jan Łosakiewicz, Jean Claude Marignale (Francja), mgr Jirina Nowakowska, mgr Iwona Olszowska, mgr Grzegorz Pańtak, inż. Bartosz Penkala, mgr Edyta Piwowarczyk, mgr Anna Żurawska, dr Marcin Polit, dr Paulina Forma, mgr Katarzyna Skawińska, mgr Justyna Szlufik, mgr Elżbieta Pańtak, mgr Grzegorz Pańtak, mgr Karol Urbański, mgr Małgorzata Ziółkowska.

Wykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego umożliwi nam prowadzenie kursu na wysokim poziomie.

Na kurs może zapisać się osoba chcąca uzyskać uprawnienia do  wykonywania zawodu instruktor tańca, posiadająca wykształcenie średnie, posiadająca kilkuletnie, udokumentowane doświadczenie taneczne (tancerz zespołu amatorskiego, solista, tancerz zespołu zawodowego, instruktor tańca nieposiadający uprawnień). Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Proces rekrutacyjny obejmuje lekcję tańca klasycznego i jazzowego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta

 2. Kserokopia świadectwa maturalnego.

 3. Zaświadczenie lekarskie

 4. 4 podpisane fotografie

 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 60 zł.

Termin składania w/w dokumentów – do 31 maja 2019r. dokumenty muszą wpłynąć do Kieleckiego Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce.

Termin egzaminu – czerwiec 2019, godz. 10.00, Kielecki Teatr Tańca, sala baletowa nr 114, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym.  Zajęcia będą odbywać się w grupach od 25 do 35 osób. Nauka trwa cztery semestry. Kurs obejmie 28 zjazdów. Podczas każdego zjazdu odbędzie się 24 lekcje (45 min). Planowane jest, aby zjazdy odbywały się  raz w miesiącu  w sobotę i niedzielę. Cały kurs obejmuje 630 godzin (25% zajęć teoretycznych i 75% praktycznych).

Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja zimowa /4-5 dni/.

Kurs kończy się egzaminem. Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia IK wydawane przez Kielecki Teatr Tańca. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zajmowania stanowiska instruktora tańca w instytucjach kultury.

Egzamin obejmuje: pracę dyplomową, udział w prezentacji tańca klasycznego i jazzowego, przedstawienie swojego autorskiego programu choreograficznego. Egzamin odbędzie się na profesjonalnej scenie teatralnej.

Koszty egzaminacyjne:

 • Koszt procesu rekrutacyjnego wynosi 60 zł, płatne przed przystąpieniem do egzaminu.
 • Koszt nie jest zwracany w przypadku nie zakwalifikowania do udziału w kursie.
 • Koszt egzaminu końcowego wynosi 300 zł, płatne przed przystąpieniem do egzaminu.

Koszty kursu: 

 • Przy płatności za cały kurs z góry opłata wynosi 4.000 zł
 • Przy płatności w dwóch ratach (2100 zł za każdy rok z góry) opłata wynosi łącznie 4.200 zł
 • Przy płatności w czterech ratach(1062,5 zł za każdy semestr z góry) opłata wynosi łącznie 4.250 zł

Płatności należy dokonywać wyłącznie na konto:

60 1050 1461 1000 0023 5764 4471

Uwaga !!!  Nie istnieje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych.

Informacji udziela: Kierownik Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca,

tel. 41 344 61 72, 603 866 613, e-mail: kurskwalifikacyjny@ktt.pl

Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.ktt.pl

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl