Przestrzenie Sztuki

Kielecki Teatr Tańca

Przestrzenie sztuki - pilotaż

"Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce."- Paulo Coelho

PRZESTRZENIE SZTUKI – edycja 2022

Wkrótce zaprosimy Państwa na kolejną edycję programu Przestrzenie Sztuki.

Jesteśmy w trakcie oczekiwania na potwierdzenie gotowości startu programu ze strony głównego zwierzchnika:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 

 

 

PRZESTRZENIE SZTUKI – edycja 2021

To rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury.
Decyzją Pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu jednym z pięciu operatorów w dziedzinie tańca jest Kielecki Teatr Tańca, który na realizację otrzymał dofinasowanie w kwocie 500 000 zł. Podobnie jak w pierwszej tak i w drugiej edycji działania Kieleckiego Teatru Tańca w ramach Przestrzeni Sztuki oparte są o program, którego autorami jest dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca: Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak.

Kielecki Teatr Tańca w ramach Przestrzeni Sztuki 2021 zrealizował następujące projekty:

     *projekty artystyczne: Świętokrzyska Raga – Wytańczyć poezję, Warsztaty z pedagogami open call, Cztery Pory Roku, Cztery Pory Roku – zintegruj się twórczo, Nauczyciel w podróży, Warsztaty fotograficzne Dancing Outdoors, Warsztaty filmowania tańca Film and Edit THE DANCE! Spektakl “Ballady bez romansów. Mickiewicz Wzruszony”, Spektakl Premiera kameralna – open call,

      *projekty choreograficzne: Rezydencja choreograficzna – warsztatowa, Spotkania konkursowe „Ciało wzruszone”,

      *projekty edukacyjne: Kuchnia w tańcu – videoblog kulinarny, W dwóch słowach o tańcu, Warsztaty taneczne dla seniorów, praktyka i teoria, Warsztaty „Idę przez życie tanecznym krokiem”, Taniec w literaturze, Dostęp do sali warsztatowej – Open Call.

           Podczas  minionej  edycji   Programu  Przestrzenie  Sztuki 2021  zrealizowaliśmy  17 projektów , na które  złożyło się  135 wydarzeń  kulturalnych . Zgromadziły  one ponad  25 tysięcy widzów : na żywo , podczas emisji telewizyjnych i w mediach społecznościowych.

Do projektów zaangażowano  780 artystów i 450 innych osób obsługujących wydarzenia.

Pozyskaliśmy blisko 40 partnerów i instytucji lokalnych do udziału w realizacji projektów.

 Nasze działania czynnie wspierała spora grupa 250 wolontariuszy.

Mamy nadzieję ,że przyszłe edycje  programu , w tym najbliższa –Przestrzenie Sztuki 2022 będą równie bogate w artystyczne wydarzenia i niezapomniane emocje oraz będą  spoiwem  integrującym  działalność artystyczną  Kieleckiego Teatru Tańca jako Operatora  Przestrzeni Sztuki  z potencjałem lokalnych instytucji  kulturalnych i mediów.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia  fotorelacji  w  poszczególnych  zakładkach  ze wszystkich wydarzeń minionych edycji :  Przestrzenie Sztuki  2020 i 2021.

Szczegółowy harmonogram projektów na rok 2021 przedstawiał się następująco: 

1. PROJEKT ARTYSTYCZNO – EDUKACYNO – ARCHIWIZUJĄCY

tytuł: Świętokrzyska Raga – Wytańczyć poezję
realizacja: 26 czerwca 2021 i 16 września 2021 

2. SPOTKANIA KONKURSOWE-COMPETITION MEETINGS
tytuł: Ciało wzruszone
realizacja: 28-30 czerwca 2021

3. PROJEKT PROZDROWOTNY

tytuł: Kuchnia w tańcu – videoblog kulinarny
realizacja: czerwiec 2021

emisja w mediach społecznościowych i TVP3 Kielce na przełomie października i listopada

4. PROJEKT EDUKACYJNO – POPULARYZATORSKI

tytuł: W dwóch słowach o tańcu
realizacja: czerwiec – listopad 2021

5. PROJEKT EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNY

tytuł: Warsztaty z pedagogami open call
realizacja: 29-30 czerwca 2021

6. PROJEKT EDUKACYJNY I PROZDROWOTNY

tytuł: Warsztaty taneczne dla seniorów, praktyka i teoria
realizacja: 15 lekcji – 5 lekcji czerwiec, 5 lekcji lipiec, 5 lekcji sierpień

7. PROJEKT EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKI

tytuł: Dostęp do sali warsztatowej – Open Call
realizacja: lipiec-grudzień 2021

8. REZYDENCJA CHOREOGRFICZNO – WARSZTATOWA

tytuł: Rezydencja choreograficzna – warsztatowa
realizacja: wrzesień-listopad 2021

9. WYDARZENIE ARTSTYCZNO – EDUKACYJNE – POPULARYZATORSKIE

tytuł: Dancing Outdoors
realizacja: 10-12 września 2021

Zdjęcia, które były efektem warsztatów Dancing Outdoors zostały zaprezentowane podczas trzech wystaw: 

  • na Foyer Dużej Sceny, w siedzibie KTT
  • w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach
  • w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach: Poczytalni na dVorcu „Mediateka”.

10. WYDARZENIE PROSPOŁECZNE ORAZ PROZDROWOTNE W FORMIE WARSZTATÓW

tytuł: Idę przez życie tanecznym krokiem
realizacja: wrzesień, październik, listopad 2021

11. PREMIERA SPEKTAKLU CZTERY PORY ROKU
tytuł: Cztery Pory Roku
realizacja: 24-26 września 2021

12. CZTERY PREZENTACJE REPERTUAROWE POŁĄCZONE Z DZIAŁANIEM INTEGRUJĄCYM

tytuł: Cztery Pory Roku – zintegruj się twórczo
realizacja: wrzesień 2021

zostały zaprezentowane w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Starachowicach i Kielcach. 

13. PROJEKT EDUKACYJNO – POPULARYZATORSKI
tytuł: Taniec w literaturze
realizacja: wrzesień 2021

I edycja – 31 sierpnia 2021 r. Mała Scena Kieleckiego Teatru Tańca

II edycja – 2 września 2021 r. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach: Poczytalnia na dVorcu „Mediateka”

14. PROJEKT EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNY

tytuł: Nauczyciel w podróży
realizacja: październik-listopad 2021

Małgorzata Ziółkowska – reprezentantka Kieleckiego Teatru Tańca  przeprowadziła warsztaty taneczne z dziedziny tańca jazzowego w trzech ośrodkach: Lublin (MDK Chełm), Katowice (Miasta Ogrodów), Łódź (Materia)

15. PROJEKT SPOŁECZNO – ARTYSTYCZNY

tytuł: Ballady bez romansów. Mickiewicz Wzruszony
realizacja: 18-23 października 2021

emisja w TVP 3 Kielce: 27 listopada 2021 r.

16. WYDARZENIE ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNE
tytuł: Film and Edit THE DANCE!
realizacja: 26-30 października 2021

Efektem tegorocznej edycji warsztatów Film and edit the dance! jest etiuda filmowa pt. „Silent Rage”, z udziałem tancerzy KTT

17. PREMIERA KAMERALNA – KOPRODUKCJA

Premiera kameralna – open call pt. „Blisko”
realizacja: 8-12 listopada 2021

PRZESTRZENIE SZTUKI – informacje o pilotażu

Tworząc warunki dla rozwoju aktywności artystycznej, Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, startują z pilotażowym programem powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy Ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego opierających się na istniejących instytucjach kultury.

Konferencja inauguracyjna odbyła w lipcu 2020, można ją obejrzeć pod tym linkiem: https://youtu.be/RTDFHflGeXQ.

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Edycja pilotażowa planowana na rok 2020 obejmuje powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki – czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący będzie teatr. Program będzie mieć charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewni przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Przestrzenie Sztuki to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region.

Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

Przestrzenie Sztuki powstaną w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

W długiej perspektywie, po zakończeniu i ewaluacji pilotażu, Przestrzenie Sztuki mogłyby powstać na terenie całego kraju.

Przestrzenie Sztuki będą prowadzić następujące działania:

  • prezentacje spektakli;
  • rezydencje twórcze;
  • warsztaty i projekty edukacyjne;
  • projekty animacyjne i społeczne;
  • szkolenia i coaching dla artystów;
  • wspieranie badań w zakresie sztuki;
  • udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

Pilotaż rozpocznie się w lipcu i potrwa niemal do końca 2020 roku.

Operatorzy 

Katowice

Operator: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective

Kielce
Operator: Kielecki Teatr Tańca (miejska instytucja artystyczna)

Lublin
Operator: Centrum Kultury w Lublinie

Łódź
Operator: Materia
Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta Łodzi

Olsztyn
Operator: Teatr im. Stefana Jaracza

Rzeszów
Operator: Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Zielona Góra
Operator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Osoby do kontaktu w Instytucie Muzyki i Tańca:

Aleksandra Dziurosz, kierowniczka projektu (TANIEC)
Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, kierowniczka projektu (TEATR)

Kontakt z mediami w IMIT:

Agata Szymczak, kierowniczka ds. promocji Instytutu Muzyki i Tańca, Mail: agata.szymczak@imit.org.pl / 602 311 955

Osoby do kontaktu w Kieleckim Teatrze Tańca:

Daniel Czwartosz, kierownik impresariatu KTT, Mail: impresariat@ktt.pl / 605 044 423  
Grzegorz Pańtak zastępca dyrektora KTT, Mail: g.pantak@ktt.pl / 603 935 699

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2023. All rights reserved.