RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZAMÓWIONYCH

 

Co to są dane osobowe niezamówione?

Dane osobowe niezamówione pochodzą z przysyłanych do Kieleckiego Teatru Tańca  w ciągu całego roku –  listów motywacyjnych, podań o pracę, dokumentów CV  i innych podobnych. Wszystkie osoby, które udostępniły nam swoje dane osobowe w ten sposób prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe niezamówione?

Ze względu na brak podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych  Kielecki Teatr Tańca informuje, że będzie je jedynie przechowywał przez okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy. Najpóźniej po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat?

Inspektorem ochrony danych jest pani Milena Procko, z którą można skontaktować się pod adresem: kancelaria@kgip.com.pl 

 

 

Osoby, które nabywają bilety online uprzejmie informujemy, że ich dane osobowe przetwarza właściciel portalu Bilety24.    

Osoby rezerwujące bilety telefonicznie w KTT  informujemy, co następuje:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kielecki Teatr Tańca, pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, email: sekretariat@ktt.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Milena Procko, email: kancelaria@kgip.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b – w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy
  4. Administrator nie przewiduje ujawniania Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do upływu czasu rezerwacji, a po upływie tego terminu dane zostaną usunięte niezwłocznie
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – nie służą profilowaniu.

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl