RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZAMÓWIONYCH

 

Co to są dane osobowe niezamówione?

Dane osobowe niezamówione pochodzą z przysyłanych do Kieleckiego Teatru Tańca  w ciągu całego roku –  listów motywacyjnych, podań o pracę, dokumentów CV  i innych podobnych. Wszystkie osoby, które udostępniły nam swoje dane osobowe w ten sposób prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe niezamówione?

Ze względu na brak podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych  Kielecki Teatr Tańca informuje, że będzie je jedynie przechowywał przez okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy. Najpóźniej po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat?

Inspektorem ochrony danych jest pani Milena Procko, z którą można skontaktować się pod adresem: kancelaria@kgip.com.pl 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.