Kielce, 13.09.2022r.

 

Kielecki Teatr Tańca ogłasza wyniki otwartego naboru (open call) dla Twórczyń/Twórców na funkcję choreografa-współtwórcy do spektaklu pt. „Barbaricum”.

Obrady przeprowadzono zdalnie z udziałem:
Grzegorz Pajdzik – ekspert niezależny, przewodniczący Komisji,
Elżbieta Pańtak – choreograf/dramaturg,
Piotr Stefański – kompozytor.

Do konkursu wpłynęły 2 wnioski, z czego każdy spełniał warunki  formalne. Po zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami oraz dyskusji Komisja zdecydowała o wyborze w ramach naboru na funkcję choreografa-współtwórcy – Artura Grabarczyka. W ocenie Komisji w największym stopniu spełniał on przesłanki gwarantujące realizację powierzonych zadań na wysokim poziomie artystycznym w wyznaczonym czasie i w określonych warunkach organizacyjno-technicznych.

Gratulujemy i dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Zapraszamy do śledzenia naszej działalności i aplikacji w ramach dalszych projektów.

 

Konkurs realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu Jest Kielecki Teatr Tańca.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl