Kielecki Teatr Tańca przedstawia wyniki otwartego naboru do projektu „Warsztaty przeciw wykluczeniom” ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec.

Nabór do konkursu ogłoszony został na czterech uczestników warsztatów, artystów posiadających status studenta, bądź absolwenta.

    Celem Warsztatów odbywających się w dniach: 18-21 lipca 2023 r. jest przygotowanie artystów tańca do pracy metodami ruchowymi, integracyjnymi i artystycznymi z podopiecznymi domu pomocy społecznej.

Zajęcia warsztatowe poprowadzą: Michał Znaniecki oraz Katarzyna Kubińska.

Do udziału w naborze  wpłynęło 6 zgłoszeń: każde ze zgłoszeń spełniało wymogi formalne.

Skład komisji konkursowej:

Bożena Szymczyk-Kogut – ekspert niezależny
Patrycja Alenkuć – ekspert Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Magdalena Sowińska – Koordynator merytoryczny warsztatów
Danuta Śliwa – przedstawicielka Operatora lokalnego Kielecki Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie.

W wyniku głosowania wybrano następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

  1. Agata Bogusławska
  2. Alicja Kamińska
  3. Ola Krzyżaniak
  4. Joanna Żeromińska

Gratulujemy!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023.

Informacje o wszystkich projektach, które będą realizowane w tym roku dostępne są na stronie www.ktt.pl  w zakładce Przestrzenie Sztuki.

Wszystkie projekty stanowią Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl