Kielecki Teatr Tańca zaprasza do udziału w otwartym naborze do konkursu na choreografa/kę PREMIERY DUŻEGO FORMATU!

Kielecki Teatr Tańca – operator programu Przestrzenie Sztuki w Kielcach – zaprasza do współpracy choreografa/kę!

Celem naboru jest zaproszenie do współpracy choreografa/ki wyłonionego w trybie otwartego naboru z zaprezentowaną do realizacji jego autorską koncepcją spektaklu inspirowanego literaturą dziecięcą lub młodzieżową, której premierowa prezentacja odbędzie się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Kielce 2023 na Małej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca 14 października 2023 roku.

Konkurs adresowany jest do twórców/czyń poszukujących wsparcia na realizację własnej autorskiej koncepcji, która może być na końcowym etapie produkcji spektaklu, czyli etapie przedpremierowym oraz finalizacji procesu w postaci premierowej prezentacji na scenie w dniu 14 października 2023 roku, m.in.:

 • osób fizycznych, będących rezydentami podatkowymi w Polsce i posiadającymi obywatelstwo polskie, profesjonalnie zajmującymi się sztuką,
 • pełnoletnich artystów/ek tańca.

Zgłoszenia do otwartego naboru dokonuje choreograf/ka (Wnioskodawca/czyni) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie od 11 lipca do 9 sierpnia 2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN OTWARTEGO NABORU DO KONKURSU

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Kieleckiego Teatru Tańca , a także na facebook’owym profilu Kielecki Teatr Tańca nie później niż 16 sierpnia 2023 roku.

Organizator zapewnia:

 • honorarium dla choreografa w wysokości 9 000 zł brutto,
 • budżet na honoraria dla 6 wykonawców 25 200 zł. brutto. Dla każdego wykonawcy scenicznego – 4 200 zł brutto (kalkulacja szacunkowa: 3 450 zł brutto za udział w próbach scenicznych oraz 750 zł brutto za występ premierowy i przekazanie praw autorskich zgodnie z umową o dzieło,
 • budżet na pokrycie honorariów autorskich dla wybranych współtwórców takich jak: kompozytor, scenograf, kostiumograf, reżysera światła, autora projekcji, dramaturg w wysokości 14 000 zł. brutto jednak nie więcej niż 7 000 zł. brutto dla 1 osoby. Dobór współtwórców będzie leżał w gestii choreografa,
 • honorarium producenckie na zapewnienie i pokrycie kosztów kostiumów i scenografii w wysokości do 8 000 zł brutto,
 • budżet na pokrycie kosztów noclegów dla twórców i wykonawców,
 • dostęp do przestrzeni scenicznej Małej Sceny Kieleckiego Teatru Tańca oraz sal baletowych: próby 25-29 września 2023 roku lub 5,6 października 2023 roku lub 11-13 października 2023 roku oraz w dniu premiery 14 października 2023 roku,
 • obsługę techniczną na czas prób (maksymalnie 8 godzin dziennie) oraz dniu prezentacji (maksymalnie 10 godz.) w osobach: 1 realizator/ka światła, 1 realizator/ka dźwięku, 1-2 montażystów/ki sceny/koordynatora/ki technicznego, natomiast w dniu premiery obsługę widowni i sprzedaż biletów.
 • garderoby,
 • obsługę organizacyjną, administracyjną, serwis sprzątający,
 • rejestrację foto i video, jako dokumentację z odbytej premiery oraz na potrzebę przygotowania materiałów promocyjnych spektaklu,
 • promocję spektaklu premierowego.

Dodatkowe załączniki:

Mała Scena Rider Techniczny

Mała Scena KTT Plan Widowni

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: m.krzos@ktt.pl.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl