Szanowni Państwo,

Kielecki Teatr Tańca, operator programu Ministra Kultury Przestrzenie Sztuki w Kielcach, zaprasza do współpracy przedstawicieli lokalnych mediów w ramach drugiej edycji projektu popularyzatorsko-edukacyjnego „W dwóch słowach o tańcu”. Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom tematyki tanecznej z perspektywy teoretycznej (poprzez uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez zaproszonych ekspertów) oraz praktycznej (poprzez udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Kielecki Teatr Tańca oraz spotkaniach dyskusyjnych).

Nadzór merytoryczny nad projektem obejmą zaproszone ekspertki, jak również jego współautorki: Katarzyna Gardzina i Hanna Raszewska-Kursa. Ekspertki dobrano, kierując się ich zróżnicowanymi obszarami specjalizacji i perspektyw, które wzajemnie się uzupełniają. Katarzyna Gardzina w swojej działalności krytycznej i popularyzatorskiej koncentruje się na balecie (klasycznym i współczesnym) i realizuje standardy krytyki oceniającej, o wysokich walorach opiniotwórczych. Hanna Raszewska-Kursa specjalizuje się w tańcu współczesnym (od formuły teatru tańca po choreografię eksperymentalną), a jej publikacje mają charakter krytyki towarzyszącej – głównie analityczny i kontekstualizujący.

Podczas warsztatów ekspertki nie tylko podzielą się swoimi doświadczeniami w pisaniu
o tańcu, ale także odpowiedzą na pytania, dostarczą niezbędnego słownika podstawowych terminów przydatnych w pisaniu o tańcu, podpowiedzą, jak zainteresować tą tematyką swego redaktora lub wydawcę. Ekspertki zobowiązują się także do konsultacji przy powstawaniu tekstów drogą mailową, których redakcja oraz ewentualna publikacja ma być wymiernym
i trwałym efektem projektu.

Impulsem do podjęcia niniejszej inicjatywy jest chęć popularyzacji tańca jako dziedziny sztuki na łamach prasy komercyjnej, ukazania tańca artystycznego jako tematu atrakcyjnego
i wartego uwagi dla szerokiego odbiorcy. Zauważalne jest bowiem, że przeświadczenie
o elitarności tej dziedziny sztuki, przekłada się na obecność rozważań o tańcu głównie
w prasie specjalistycznej i branżowej.

Mamy głęboką nadzieję, że zorganizowane spotkania warsztatowe zainspirują uczestników do stworzenia oraz publikacji satysfakcjonującej liczby atrakcyjnych dla stron i wartościowych merytorycznie tekstów o tańcu.

Drugie, dwudniowe wydarzenie z cyklu odbędzie się w dniu próby generalnej spektaklu „Ballady bez romansów. Mickiewicz wzruszony”, w choreografii Katarzyny Myrdy i Dawida Pieróga, w reżyserii Michała Znanieckiego. Jest to premiera Kieleckiego Teatru Tańca , powstająca w ramach Przestrzeni Sztuki.

Po spotkaniu wprowadzającym, podczas którego ekspertki naszkicują specyfikę sztuki tanecznej, zwrócą uwagi na jej istotne cechy i elementy, omówią formy tekstów
o tańcu, odpowiedzą na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce redakcyjnej. Zapraszamy dziennikarzy/rki, redaktorów/rki prowadzących/ce i wydawców/czynie do udziału w:

 

  • Próbie generalnej spektaklu pt. „Ballady bez romansów. Mickiewicz wzruszony” – reżyseria – Michał Znaniecki, choreografia – Katarzyna Myrda, Dawid Pieróg
  • spotkaniu warsztatowym, podczas którego będzie można skonfrontować z prowadzącą wrażenia i pomysły na teksty relacjonujące spektakl, pogłębić refleksje z pierwszego dnia i zastanowić się nad najciekawszymi i najbardziej skutecznymi formami komunikacji z czytelnikami/czkami,
  • dyskusji z udziałem twórców premiery pt. „Ballady bez romansów. Mickiewicz Wzruszony” – Michałem Znanieckim – reżyserem i Katarzyną Myrdą, Dawidem Pierógiem – choreografami.

 

Organizator: Kielecki Teatr Tańca / Przestrzenie Sztuki

Koncepcja projektu „W dwóch słowach o tańcu”: Katarzyna Gardzina

Prowadzenie drugiegi wydarzenia:  Katarzyna Gardzina, Hanna Raszewska-Kursa

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl