Słowo „epifania” pochodzi z języka greckiego epiphaneia i oznacza pokazywać się lub pojawiać się ponad. W judaizmie i chrześcijaństwie epifanią określa się uchwytną ingerencję osobowego Boga w historię świata. Terminu tego użył papież Jan Paweł II pisząc w Liście do Artystów w 1999 r. określając epifanię jako objawienie, a jednocześnie olśnienie i zachwyt ukazaniem się w świecie tego co boskie i wieczne. Wieczór taneczny Epifanie stanowi artystyczne połączenie dwóch historii zaczerpniętych z Biblii Tysiąclecia: Sen Jakuba – ze Starego Testamentu (Księga Rodzaju 28:1-22) oraz Przypowieść o synu marnotrawnym – z Księgi Nowego Testamentu (Ewangelia wg Świętego Łukasza 15,11-32).

 

SM. MASOCHISTYCZNE OBRAZY OJCIEC-SYN

choreografia – Tobiasz Sebastian Berg

dramaturgia – Beniamin M. Bukowski

opracowanie muzyczne – Karol Osman

scenografia/przestrzeń/kostiumy – Barbara Bińkowska

obsada – Bartłomiej Banasiak, Szymon Pacholec, Dawid Pieróg, Aleksander Staniszewski, Mateusz Wróblewski, Kamil Zdańkowski, Piotr Ziółkowski

czas trwania – 50 minut

Twórcy spektaklu przyjrzeli się relacji ojciec – syn, które znamy z przypowieści o synu marnotrawnym przedstawionej w Ewangelii według św. Łukasza, z Syna marnotrawnego Siergieja Prokofiewa czy malarstwa związanego z tą tematyką. Artyści obudowują tą opowieść współczesnymi kontekstami psychologicznymi, społecznymi i filozoficznymi. A jaką wybrali dla tego tematu formę? Powstała choreografia jest stanem ciała oraz emocjonalnością i zmysłowością syna w sytuacji mierzenia się z sylwetką ojca i swoją własną męskością. Podczas tego spotkania twórczego staraliśmy się pracować nad językiem naszych ciał. Z próby na próbę odbiegaliśmy od tańca klasycznego, który często jest tylko formą, już bardzo archaiczną jako choreografia. Poprzez otwarte i rozwibrowane w tańcu współczesnym ciało poruszyli tematy słabości syna w stosunku do figury ojca, słabości męskiej, dziecięcej miłości syna do ojca określanej przez Zygmunta Freuda miłością erotyczną oraz symbolicznym „zabójstwem” ojca jako aktem wejścia w dorosłość.

Tobiasz Sebastian Berg

 

SEN JAKUBA (WZNOWIENIE)

choreografia/reżyseria światła – Grzegorz Pańtak

muzyka – Krzysztof Penderecki

wstęp dźwiękowy/efekty sonorystyczne – Grzegorz Pańtak

kostiumy – Agnieszka Brzozowska

obsada – Szymon Pacholec (Jakub), Małgorzata Boruń, Małgorzata Kowalska, Katarzyna Lipiec, Marta Starostecka, Klaudia Tkaczyk, Bartłomiej Banasiak, Aleksander Staniszewski, Mateusz Wróblewski (alter ego), Kamil Zdańkowski, Piotr Ziółkowski

czas trwania – 15 minut

Założenia dramaturgiczne spektaklu wynikały z zaczerpnięcia przez choreografa z dwóch obszarów: z tekstu z Księgi Rodzaju opisującego tytułowy sen Jakuba oraz z utworu muzycznego Krzysztofa Pendereckiego zatytułowanego Przebudzenie Jakuba na orkiestrę symfoniczną.

„We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: << Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę Cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję.”

Biblia Tysiąclecia, wydanie III, Księga Rodzaju, 28,10-28,21.

Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, Warszawa 1982, s. 47.

Utwór muzyczny Przebudzenie Jakuba Krzysztofa Pendereckiego był kluczową inspiracją i bezpośrednią przyczyną podjęcia się realizacji tego spektaklu przez choreografa Grzegorza Pańtaka. Stanowi także główną warstwę dźwiękową utworu, poprzedzoną wstępem z efektami sonorystycznymi autorstwa choreografa.


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl