DREWNIANY KSIĄŻĘ (węgierski tytuł: A fából faragott királyfi)
Balet fantastyczny w 1 akcie: libretto Béla Balázs; muzyka Béla Bartók
Prapremiera światowa 12.05.1917 Királyi Operaház

Balet Drewniany Książę to wysnuta z węgierskich baśni ludowych treść oraz prosty ludowy morał, głoszący zwycięstwo szczerego uczucia nad samolubstwem i próżnością. To baśń, opowiadająca o Księżniczce, która odrzuca miłość Księcia. Książę, chcąc zdobyć jej serce, wykazuje się męstwem, przezwycięża przeszkody, wyrastające przed nim w drodze do niej. Przeszkody to: gęsty las, rwący potok. Walcząc z żywiołem wody, Książę ukazuje niezainte-resowanej jego poświęceniem Księżniczce koronę na kiju. Wróżka wyczarowuje z kija postać ludzką w koronie, w której zakochuje się Księżniczka. Panna odkrywając, że żywi uczucia nie do osoby ale do drewnianej kukły, popada w rozpacz i szuka prawdziwego Księcia, który otoczyłby ją opieką i wziął w ramiona podczas burzy, wywołanej przez Wróżkę. Refleksja Panny ma być dowodem, iż zrozumiała swój błąd i pragnie prawdziwej, a nie złudnej miłości.

Drewniany Książę w choreografii Elżbiety Pańtak wynika z autorskiego pomysłu ruchowe-go na współczesny balet modern-jazzowy z zapisaną w libretcie listą głównych postaci: Księcia, Księżniczki i Wróżki. Akcja jednakże rozgrywa się w czasach dzisiejszych. Książę to telewizyjny celebryta, Księżniczka jest zwykłą dziewczyną, pracującą w kwiaciarni. Wróżka to matka, która jest właścicielką kwiaciarni. Drewnianego Księcia symbolizuje drzewko bonsai, które jest urzeczywistnieniem wyobrażonej miłości. Dramaturgię z freudowskim kontekstem naszkicował Michał Znaniecki, konstruując psychologiczne studium dorasta-nia i konflikt między matką i zakochaną córką. We współczesnej wersji tego spektaklu śledzimy proces odkrywania silnych emocji, jakie kierują naszym życiem, dążenia do realizacji pragnień oraz faktów jakie te emocje tworzą w relacjach międzyludzkich.

CHOREOGRAFIA
KOSTIUMY
ELŻBIETA PAŃTAK

LIBRETTO
BÉLA BALÁZS

MUZYKA
BÉLA BARTÓK

DRAMATURGIA
MICHAŁ ZNANIECKI

SCENOGRAFIA
LUIGI SCOGLIO

REŻYSERIA ŚWIATŁA
PROJEKCJE
BOGUMIŁ PALEWICZ

FILM
MARIA ŁOZIŃSKA

OBSADA
Książę (Celebryta) – Tomasz Słomka
Księżniczka (Córka) – Arkadia Ślósarska
Wróżka (Matka) – Joanna Polowczyk
Kukła Księcia – drzewko bonsai

Przyjaciółki Księcia – Anna Szczotka, Małgorzata Ziółkowska, Marta Starostecka
Ochroniarze – Kacper Czyż, Daniel Pustelnik
Kelnerki – Anna Jamioł, Pamela Paprota, Anna Piotrowska, Izabela Zawadzka
Sprzątaczki – Alicja Horwath-Maksymow,Izabela Zawadzka, Sandra Zybała, Małgorzata Boruń
Dziecko – Mikołaj Masternak
Goście restauracji – Alicja Horwath-Maksymow, Marta Starostecka,Marta Rolska, Katarzyna Lipiec, Małgorzata Kowalska,Małgorzata Boruń, Anna Szczotka, Sandra Zybała,Dawid Pieróg, Mateusz Wróblewski, Aleksander Staniszewski, Szymon Pacholec
Rzeka – Alicja Horwath-Maksymow, Małgorzata Ziółkowska, Anna Jamioł,Pamela Paprota, Izabela Zawadzka, Anna Piotrowska, Marta Starostecka, Marta Rolska, Katarzyna Lipiec, Małgorzata Kowalska, Małgorzata Boruń, Anna Szczotka, Sandra Zybała, Kacper Czyż, Dawid Pieróg, Mateusz Wróblewski, Aleksander Staniszewski, Szymon Pacholec

REALIZATORZY
PRACOWNIA KRAWIECKA Jolanta Dudek, Małgorzata Sasak, Henryka Stokowiec
WYKONANIE KONSTRUKCYJNE SCENOGRAFII SPEWEX MIELEC – Marcin Mateja
KIEROWNIK TECHNICZNY Piotr Sarnecki
WYKONANIE ELEMENTÓW ARTYSTYCZNYCH SCENOGRAFII Maciej Miernik
oraz PRACOWNIA TECHNICZNA KTT Adam Bakalarz, Paweł Lato, Paweł Mańkowski, Piotr Sarnecki
OBSŁUGA TECHNICZNA SCENY Adam Bakalarz, Paweł Kita, Paweł Mańkowski, Grzegorz Matuszczyk,Jarosław Soczomski
REALIZACJA DŹWIĘKU Piotr Kowalski
REALIZACJA ŚWIATŁA Mirosław Sobczyk
REALIZACJA PROJEKCJI Jakub Frączek
INSPICJENT Paweł Lato

CUDOWNY MANDARYN (węgierski tytuł: A Csodálatos Mandarin)
Balet-pantomima w 1 akcie, libretto: Menyhért Lengyel; muzyka: Béla Bartók
Prapremiera światowa 28.11.1926 (Kolonia, Niemcy).
Data powstania utworu muzycznego 1917/18.
Libretto za Ireną Turską, Przewodnik baletowy: „Scena przedstawia ciemny zaułek w wielkim mieście i fragment wnętrza opuszczonego atelier, gdzie gnieździ się szajka złoczyń­ców. Złoczyńcy wysyłają Dziewczynę na ulicę, by zwabiała mężczyzn. Pierwszym, którego Dziewczyna sprowadza, jest Stary Mieszczanin. Złoczyńcy obrabowują go i mordują, a zwłoki wrzucają do otworu w podłodze. Następ-ną ofiarą jest młody Student, którego ubóstwo ratuje od śmierci: widząc jego puste kieszenie, złoczyńcy wypędzają go. Wreszcie Dziewczyna zwabia egzotycznego cudzo-ziemca w bogatym chińskim stroju. Złoczyńcy ukrywają się, a Dziewczyna kusi tańcem obojętnego Mandaryna. Nagle w mężczyźnie budzi się gwałtowne pożąda­nie; chce zdobyć Dziewczynę, przerażoną tym wybuchem na­miętności. Gdy ucieka ona od Mandaryna, wychodzą z ukrycia złoczyńcy. Usiłują zabić dziwnego gościa, zadają mu ciosy nożem, duszą, wieszają, wrzucają pod podłogę, lecz za każdym razem ów dziwny czło-wiek podnosi się i gnany nieprzytomnym pożądaniem, dąży ku Dziewczynie. W niej zaś budzi się litość i wzruszenie. Gdy wreszcie Mandaryn ją zdobywa, los jego wypełnia się – umiera w ramionach Dziewczyny. Użyta w tytule nazwa dostojnika chińskiego nie posiada realnego odpowiednika w treści baletu. Ponieważ jednak wiąże się z nią pojęcie władzy, głębokiej wiedzy i siły duchowej, zastosowano ją symbolicznie jako określenie cech głównej postaci, istoty niemal nadludzkiej i tak długo nieśmiertelnej, dopóki nie ulegnie namiętności. Akcja baletu rozgrywa się w nieokreślonym miej­scu i czasie, lecz osadzenie jej w środowisku wielkomiejskich mętów społecznych wiąże ów balet z każdą epoką. Wystawiony po raz pierwszy 28.11.1926 w Kolonii, w chor. H. Strohbacha, Cudowny Mandaryn zdjęty został po premierze na skutek protestów, jakie budziło jego drastyczne libretto. Muzyka była jednak nadal wykonywana w formie suity na estradach całego świata. Pełna niezwykłego napięcia dramatycznego, ostrych spięć dynamicznych i kontrastów, pulsująca rytmem i drapie­żną pasją muzyka Bartóka czyni z tego baletu jeden z najbar-dziej emocjonalnych, ekspresyjnych utworów scenicznych. W reali­zacji budapeszteńskiej choreograf stosował się ściśle do udzie­lanych mu osobiście wskazówek kompozytora, toteż inscenizacja ta uważana jest za najbliższą intencjom Bartóka. ”

Wersja Cudownego Mandaryna zrealizowana dla Kieleckiego Teatru Tańca przez Grzego-rza Pańtaka zawiera założenia oryginalnego libretta. Forma ruchowa kompozycji choreograficznej wynika ze sposobu widzenia poszczególnych postaci baletu przez choreografa i chęci utrzymania napięcia emocjonalnego tego dramatycznego baletu. Współczesny język tańca daje dziś możliwość kompilacji różnych stylistyk tanecznych, dzięki czemu zarówno choreograf jak i wykonujący role artyści tańca mogą nadawać indywidualny rys kreowanym postaciom.

CHOREOGRAFIA
KOSTIUMY
GRZEGORZ PAŃTAK

LIBRETTO
MENYHÉRT LENGYEL

MUZYKA
BÉLA BARTÓK

SCENOGRAFIA
LUIGI SCOGLIO

REŻYSERIA ŚWIATŁA
PROJEKCJE
BOGUMIŁ PALEWICZ

FILM
MARIA ŁOZIŃSKA

OBSADA
Dziewczyna – Małgorzata Kowalska
Mandaryn – Mateusz Wróblewski
Bandyci – Daniel Pustelnik, Kacper Czyż, Aleksander Staniszewski
Mieszczanin – Tomasz Słomka
Student – Dawid Pieróg
Prostytutki – Alicja Horwath-Maksymow, Izabela Zawadzka,Małgorzata Ziółkowska
Balet – Anna Jamioł, Pamela Paprota, Anna Piotrowska, Anna Szczotka, Marta Starostecka, Marta Rolska

REALIZATORZY
PRACOWNIA KRAWIECKA Jolanta Dudek, Małgorzata Sasak, Henryka Stokowiec
WYKONANIE KONSTRUKCYJNE SCENOGRAFII SPEWEX MIELEC – Marcin Mateja
KIEROWNIK TECHNICZNY Piotr Sarnecki
WYKONANIE ELEMENTÓW ARTYSTYCZNYCH SCENOGRAFII Maciej Miernik
oraz PRACOWNIA TECHNICZNA KTT Adam Bakalarz, Paweł Lato, Paweł Mańkowski, Piotr Sarnecki
OBSŁUGA TECHNICZNA SCENY Adam Bakalarz, Paweł Kita, Paweł Mańkowski, Grzegorz Matuszczyk,Jarosław Soczomski
REALIZACJA DŹWIĘKU Piotr Kowalski
REALIZACJA ŚWIATŁA Mirosław Sobczyk
REALIZACJA PROJEKCJI Jakub Frączek
INSPICJENT Paweł Lato


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.