Kielecki Teatr Tańca otwiera swoje sale baletowe dla REZYDENTÓW CHOREOGRAFICZNYCH !

Poszukujemy:
2 osób: artystów czynnie działających w dziedzinie sztuki tańca, będących rezydentami podatkowymi w Polsce oraz posiadającymi obywatelstwo polskie.

Rezydencja stanowi formę wymiany twórczej pomiędzy artystą a instytucją zapraszającą: w zamian za udostępnienie sali baletowej do prób i otrzymanego honorarium rezydent zaproponuje formę spotkania z publicznością w porozumieniu z zapraszającym Operatorem.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu i sposobów zgłaszania się znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wzór umowy dla Rezydenta

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Termin składania ofert do: 22 lipca br.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl