Kielecki Teatr Tańca zaprasza lokalnych artystów (profesjonalistów i amatorów) poszukujących możliwości samodzielnej pracy nad repertuarem, debiutem, egzaminem wstępnym, itp. do kontaktu z Operatorem programu Przestrzenie Sztuki (KTT) w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Open STUDIO”.

Projekt ten obejmuje nieodpłatny, otwarty dostęp do sali warsztatowej (sala w Szkole KTT) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 w terminie 04-29.10.2021 roku. Istotą przedmiotowego projektu jest udostepnienie sali baletowej dla wyłonionego w drodze konkursu artysty, którego działania mają charakter artystyczny i niekomercyjny.

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl