OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Kielecki Teatr Tańca, 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b, tel. 41 36 76 712 zaprasza do składania ofert na zakup samochodu SKODA FABIA, rok produkcji 2007.

Cena wywoławcza 8 600,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) przelewem.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedawcy, sekretariat, pok. nr 104 do dnia 15.06.2023 do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące sprzedaży w załączonych dokumentach:

1. Obwieszczenie o przetargu
2. Regulamin przetargu
3. Instrukcja przygotowania oferty
4. Szczegóły oferty
5. Wzór umowy sprzedaży
6. Wzór protokołu sprzedaży i wzór protokołu odbioru


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl