12 kwietnia 2018 r. na Małej Scenie KTT o godzinie 20:00 zostaną zaprezentowane spektakle:

,,FRAGMENT/AKCJA” (Kielecki Teatr Tańca)

w choreografii Karoliny Garbacik.

Fragment / część wyodrębniona
Akcja / działanie zorganizowane
Fragmentacja / podział całości
CAŁOŚĆ/FRAGMENT/AKCJA/FRAGMENT-AKCJA/…

MUZYKA: David Lang, Łukasz Poszwa
KOSTIUMY: Karolina Garbacik
REŻYSERIA ŚWIATŁA: Karolina Garbacik
OBSADA: Joanna Polowczyk, Marta Starostecka, Izabela Zawadzka, Tomasz Słomka, Mateusz Wróblewski

,,RAW LIGHT” (Art Stations Foundation)

Koncepcja, choreografia i wykonanie: Anna Nowicka
Muzyka: Klaus Janek
Kostium: Kiss the Future / Tanja Padan
Reżyseria światła: Aleksander Prowaliński
Premiera: 26/01/2017, DOCK11, Berlin.

Raw Light jest wymierną, fizyczną podróżą stającego się ciała; ulotną próbą nadania
formy nieustannie zmieniającemu się doświadczeniu, działaniem umożliwiającym
wyłonienie się migoczących obrazów; bezpośrednim uobecnieniem płynnego,
wielowarstwowego ciała kalejdoskopowego, które tańczy w surowym świetle na styku
realnego i wyobrażonego, odczuwanego i śnionego, odważnie wskazując niewidzialne i nieznane. Język, oczy i kończyny zwrócone ku jasności. Z naciętej tkanki czasu i przestrzeni wyrasta trwałe zaufanie .

Spektakl powstał z ogromnej potrzeby bycia na scenie i przetańczenia tematów, które badałam przez ostatnich sześć lat: uwagi, snów i wyobraźni.

Anna Nowicka jest absolwentką eksperymentalnej szkoły tańca SEAD w Salzburgu, Ernst-Busch/HZT w Berlinie oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej artystyczne poszukiwania skupiają się na relacji pomiędzy śniącym ciałem a ciałem tańczącym, a zwłaszcza na zagadnieniach choreografii wyobrażonego. W ramach swojej praktyki zgłębia wielorakie perspektywy patrzenia oraz możliwości wykorzystania różnych punktów widzenia jako narzędzi do odkrywania i ujawniania wszelkich możliwych, z pozoru oku niedostępnych, obrazów. Choreografowanie postrzega jako nieustanne badanie związku i napięcia między procesem twórczym a jego rezultatem (rozumianym także jako poszukiwań produkt uboczny). Anna ogromnie ceni współpracę artystyczną z Rosalind Crisp i Peterem Pleyerem. Jej indywidualna praktyka choreograficzna od 2010 roku (udziału w Solo Projekcie) związana jest z Art Stations Foundation w Poznaniu. Anna jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in. DAAD Preis, Studienstiftung des deutschen Volkes, Tanzstipendium miasta Berlina; jej spektakl „fire is raging in your hair” wygrał festiwal 100 GRAD w HAU w Berlinie (2012), a solo: „truth is just a plain picture. said bob.” znalazło się w programie Polskiej Platformy Tańca 2012. Obecnie Anna studiuje na trzecim roku studiów doktoranckich na wydziale aktorskim PWSTvFiT w Łodzi, oraz jest praktykantką w The School of Images dr Catherine Shainberg i rozwija pracę ze snami u Bonnie Buckner, dzieląc swoje życie między Berlin a Polskę.

Spektakl zostanie zaprezentowany w ramach Polskiej Sieci Tańca 2018.

Sprzedaż biletów: http://ktt.systemsprzedazybiletow.pl/Bilety/Sala/805 


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl