Kielecki Teatr Tańca zaprasza zespoły artystyczne oraz choreografów do wzięcia udziału w eliminacjach do III Konkursie Teatrów Tańca. Do trzeciej edycji Konkursu przyjmowane będą krótkie formy choreograficzne, liczące nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 minut, o dowolnej liczbie wykonawców.
Konkurs odbywać się będzie w dniach: 22 – 23 kwietnia 2017 r. w Kielcach.
Zgłoszenia do eliminacji III Konkursu Teatrów Tańca należy przesłać do 24 marca 2017 r.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu zawiera Regulamin III Konkursu Teatrów Tańca.

 

 

 

 

 

REGULAMIN III KONKURSU TEATRÓW TAŃCA

REGULAMIN WARSZTATÓW JAZZOWYCH ( organizowanych przy III Konkursie Teatrów Tańca)

KARTA ZGŁOSZENIA ( załącznik nr. 1)

ZAIKS ( załącznik nr. 2)

RIDER TECHNICZNY ( załącznik nr.3)

Prosimy kierować się riderem technicznym dużej sceny.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W ELIMINACJACH DO III KONKURSU TEATRÓW TAŃCA?

 

1. Pobrać regulaminy oraz wszytskie załączniki.

2. Przesłać do 24.03.2017 r. pocztą elektroniczną na adres konkurs@ktt.pl:
– wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1),
– rider techniczny,
– formularz ZAiKS ( załącznik nr. 2),
– skan podpisanego Regulaminu III Konkursu Teatrów Tańca oraz  Regulaminu Warsztatów Jazzowych,
( w przypadku udziału w warsztatach jazzowych);

 

lub

 

Przesłać tradycyjną pocztą do 24.03. 2017 r. :
– wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1),
– rider techniczny,
– formularz ZAiKS (załącznikiem nr. 2),
– podpisany Regulamin III Konkursu Teatrów Tańca oraz Regulamin Warsztatów Jazzowych,
( w przypadku udziału w warsztatach jazzowych)
– płytę DVD z nagranym spektaklem lub link do całości spektaklu;

Na adres:
Kielecki Teatru Tańca
Kielce, kod 25 – 334, Plac St. Moniuszki 2 B
Dopisek na kopercie:  „III Konkurs Teatrów Tańca”

 

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.