Drodzy Widzowie!

1. Na podstawie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Kielecki Teatr Tańca nie prowadzi punktu zdawczego kwiatów przed spektaklami. Na scenie będą wręczane jedynie kwiaty od Dyrekcji Teatru, poddane uprzedniej dezynfekcji.

2. Korzystanie z szatni odbywa się w systemie samoobsługowym. Kielecki Teatr Tańca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

3. Przypominamy także o obowiązującym zakazie spożywania posiłków i napojów na sali teatralnej.

4. Uczestnictwo w spektaklach równoznaczne jest z akceptacją regulaminu wydarzeń artystycznych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-19 przez Kielecki Teatr Tańca – miejską instytucję artystyczną, a także złożeniem przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2023. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl