Drodzy Państwo !
Przedstawiamy artystów, którzy zaprezentują tańce różnych narodów w dniu 15 października b.r. w siedzibie partnera projektu: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zostali oni wybrani w drodze konkursowej, podczas obrad Komisji otwartego naboru projektu pn. „Lalki tańczą”.
Zapraszamy do zapoznania się protokołem Komisji:

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO NABORU DO KONKURSU W PROJEKCIE PN. „LALKI TAŃCZĄ”
PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 2023
KIELECKI TEATR TAŃCA

 

Do otwartego naboru do konkursu w projekcie pn. „LALKI TAŃCZĄ” zgłosiło się 6 osób (w kategorii nr 1 : dwie osoby; w kategorii nr 2: cztery osoby), wszystkie zgłoszenia spełniały wymogi formalne.

Komisja obradująca w składzie:

  1. Ewa Salwa – przedstawiciel NIMiT, Specjalista ds. edukacji i popularyzacji tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, przewodnicząca Komisji
  2. dr Elżbieta Pańtak – przedstawiciel KTT, Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, członek Komisji
  3. Ewelina Sztuk – przedstawiciel MZiZ, Adiunkt w Dziale Pracy Naukowej i Wystaw Muzeum Zabawek i Zabawy, członek Komisji
  4. Izabela Lato – przedstawiciel KTT, Specjalista ds. impresaryjnych Kieleckiego Teatru Tańca, protokolant obrad

spośród wszystkich zgłoszeń tancerzy/tancerek wybrała 3 tancerki i 1 tancerza.

W ramach otwartego naboru do projektu „Lalki tańczą” wybrano tancerzy/tancerki:

w kategorii nr 1:

  1. Edyta Kiebzak
  2. Małgorzata Śliwa

 

kategorii nr 2:

  1. Anna Szczotka
  2. Michał Kępka

Protokół został zaakceptowany przez wszystkich członków komisji w formie mailowej.

 

Serdecznie gratulujemy! 🙂

PROTOKÓŁ KOMISJI ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO NABORU DO KONKURSU W PROJEKCIE PN. „LALKI TAŃCZĄ”

 

 

Projekt pn. „Lalki tańczą” to: Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl