PROJEKT EDUKACYJNY I PROZDROWOTNY „Warsztaty taneczne dla seniorów, praktyka i teoria”

Celem warsztatów jest poznanie tańca od strony praktycznej i teoretycznej przez środowiska seniorów miasta i regionu. Współpraca odbywać się będzie systematycznie w okresie kilku miesięcy w zakresie lekcji tańca oraz spotkań/wykładów z ciekawymi osobami sztuki tańca.

Zajęcia taneczne dla seniorów odbywać się będą z takich technik tanecznych jak taniec towarzyski, taniec jazzowy, tap dance.
Do przewidywanych efektów realizacji zadania można zaliczyć:

1. Poprawa sprawności ruchowej uczestników zajęć.
2. Uzyskanie większej świadomości własnego ciała.
3. Uprawianie tańca jako rekreacji w grupie seniorów.
4. Integracja seniorów ze środowiskiem tanecznym.
5. Poznanie historii tańca i jego walorów zdrowotnych.
6. Pogłębianie u seniorów uczucia radości, pewności siebie i realizacji w artystycznym świecie.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl