Kielecki Teatr Tańca, operator programu Ministra Kultury Przestrzenie Sztuki w Kielcach, zaprasza przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem warsztatu pisarskiego oraz tematem tańca artystycznego, do udziału w projekcie popularyzatorsko-edukacyjnym „W dwóch słowach o tańcu”. Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom tematyki tanecznej z perspektywy teoretycznej (poprzez uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez zaproszonych ekspertów) oraz praktycznej (poprzez udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Kielecki Teatr Tańca oraz spotkaniach dyskusyjnych).

Nadzór merytoryczny nad projektem obejmą zaproszone ekspertki, jak również jego współautorki: Katarzyna Gardzina i Hanna Raszewska-Kursa. Ekspertki dobrano, kierując się ich zróżnicowanymi obszarami specjalizacji i perspektyw, które wzajemnie się uzupełniają. Katarzyna Gardzina w swojej działalności krytycznej i popularyzatorskiej koncentruje się na balecie (klasycznym i współczesnym) i realizuje standardy krytyki oceniającej, o wysokich walorach opiniotwórczych. Hanna Raszewska-Kursa specjalizuje się w tańcu współczesnym (od formuły teatru tańca po choreografię eksperymentalną), a jej publikacje mają charakter krytyki towarzyszącej – głównie analityczny i kontekstualizujący.

Podczas warsztatów ekspertki nie tylko podzielą się swoimi doświadczeniami w pisaniu o tańcu, ale także odpowiedzą na pytania, dostarczą niezbędnego słownika podstawowych terminów przydatnych w pisaniu o tańcu, podpowiedzą, jak zainteresować tą tematyką swego redaktora lub wydawcę. Ekspertki zobowiązują się także do konsultacji przy powstawaniu tekstów drogą mailową, których redakcja oraz ewentualna publikacja ma być wymiernym i trwałym efektem projektu.

Impulsem do podjęcia niniejszej inicjatywy jest chęć popularyzacji tańca jako dziedziny sztuki na łamach prasy komercyjnej, ukazania tańca artystycznego jako tematu atrakcyjnego i wartego uwagi dla szerokiego odbiorcy. Zauważalne jest bowiem, że przeświadczenie o elitarności tej dziedziny sztuki, przekłada się na obecność rozważań o tańcu głównie w prasie specjalistycznej i branżowej.

Mamy głęboką nadzieję, że zorganizowane spotkania warsztatowe zainspirują uczestników do stworzenia oraz publikacji satysfakcjonującej liczby atrakcyjnych dla stron i wartościowych merytorycznie tekstów o tańcu.

Pierwsze, dwudniowe wydarzenie z cyklu odbędzie się drugiego dnia „Konkursu CIAŁO wzRUSZONE”, organizowanego przez KTT także w ramach Przestrzeni Sztuki, który dedykowany jest teatrom tańca, a także zespołom tanecznym. Zapraszamy do udziału w:

  • spotkaniu wprowadzającym, podczas którego ekspertka naszkicuje specyfikę sztuki tanecznej, zwróci uwagi na jej istotne cechy i elementy, omówi formy tekstów o tańcu, odpowie na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce redakcyjnej,
  • prezentacjach Konkursu, w których zaprezentują się liczne teatry tańca i zespoły taneczne, oraz Gali Finałowej z udziałem artystów Kieleckiego Teatru Tańca, którzy wystąpią w spektaklu „Brodzić po wodzie” w choreografii Elżbiety Pańtak i Grzegorza Pańtaka,
  • spotkaniu warsztatowym, podczas którego będzie można skonfrontować z prowadzącą wrażenia i pomysły na teksty relacjonujące Konkurs, pogłębić refleksje z pierwszego dnia i zastanowić się nad najciekawszymi i najbardziej skutecznymi formami komunikacji z czytelnikami/czkami,
  • dyskusji z udziałem Jury Konkursu – Ewą Wycichowską, Emilem Wesołowskim i Elżbietą Pańtak.

Wstępny harmonogram wydarzenia *

29 czerwca

15.00 – 16.30 – spotkanie wprowadzające, prow. H. Raszewska-Kursa (sala baletowa nr 114)
17.00 – 20.00 – prezentacje „Konkursu CIAŁO wzRUSZONE” (Duża Scena KTT)

30 czerwca

10.45 – 12.15 – spotkanie warsztatowe, prow. H. Raszewska-Kursa (sala baletowa nr 114)
12.30 – 13.30 – dyskusja z udziałem Jury „Konkursu CIAŁO wzRUSZONE”: Ewą Wycichowską, Emilem Wesołowskim i Elżbietą Pańtak (sala baletowa nr 114)
18.00 – Gala Finałowa „Konkursu CIAŁO wzRUSZONE” (Duża Scena KTT)

  • Harmonogram może ulec zmianie!

Kolejne spotkania w ramach projektu planowane są w drugiej połowie października, kiedy to trwać będą przygotowania do premiery spektaklu pt. „Ballady bez romansów. Mickiewicz Wzruszony” w reżyserii Michała Znanieckiego z udziałem artystów zawodowych: tancerzy, wokalistów, muzyków, aktorów oraz seniorów zaangażowanych artystycznie. Spektakl powstaje we współpracy z Operą Krakowską.

Organizator: Kielecki Teatr Tańca / Przestrzenie Sztuki
Koncepcja projektu „W dwóch słowach o tańcu”: Katarzyna Gardzina
Prowadzenie pierwszego wydarzenia: Hanna Raszewska-Kursa

Hanna Raszewska-Kursa – absolwentka Polonistyki UW i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca UMFC, badaczka i krytyczka tańca. Publikuje relacje, wywiady, recenzje na łamach m.in. taniecPOLSKA.pl, teatralny.pl, „nietakt!t. Inne strony teatru”, a także artykuły naukowe w czasopismach i monografiach. W 2020 roku była redaktorką działu „Taniec: diagnoza”, zawierającego siedemnaście obszernych tekstów w specjalnym numerze „nietakt!tu” (2020, nr 3[38]). Obecnie pracuje nad artykułem omawiającym zawartość bogatego archiwum po Bożenie Mamontowicz-Łojek, złożonego w Instytucie Teatralnym. W 2014 r. opracowała tom zbiorowy Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory (Wydawnictwo UMFC). W 2015 r. Fundacja Ciało/Umysł wydała publikację Warszawska Scena Tańca 2007–2015. Dance and Family (tekst: H. Raszewska, wspólna koncepcja z Edytą Kozak). W 2018 r. ukazały się m.in. książka H. Raszewskiej-Kursy Teoria tańca w polskiej praktyce (napisana dzięki stypendium MKiDN, wydana przez Universitas w ramach Programu wydawniczego IMiT) i monografia pod jej redakcją: Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018. Wraz z dr Aleksandrą Kleinrok i mgr Zuzanną Kupidurą w ramach programu Muzyczne białe plamy IMiT opracowała katalog Bibliografia zagadnień tańca 1967-2017. Wybrane obszary, dostępny na portalu taniecPOLSKA.pl. Jest prezeską Fundacji „Myśl w Ciele” i założycielką Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia! Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: impresariat3@ktt.pl.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

#instytut_muzyki_i_tanca
#instytutteatralny
#mkdnis_gov_pl


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl