Kielecki Teatr Tańca, jako jeden z operatorów Programu ( KTT/CK w Lublinie) PRZESTRZENIE SZTUKI w zakresie tańca w IV (konkursowej) edycji Programu na 2023 rok ogłasza OTWARTY NABÓR DLA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH z Kielc do wzięcia udziału w nieodpłatnym projekcie „Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci wrażliwych i nieśmiałych z uczestnictwem rodziców”.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci wrażliwych i nieśmiałych wraz z jednym opiekunem, który wraz z podopiecznym będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach taneczno-ruchowych.

Miejscem spotkań będą przedszkola wybrane przez Komisję. Odbywać się one będą w wymiarze 4 zajęć po 1 godzinie.

Zapraszamy do współpracy przedszkola i rodziców, którym zależy na:

  • przełamaniu nieśmiałości w obecności innych osób,
  • wzmocnieniu więzi z rodzicem,
  • poprawieniu sprawności motorycznej,
  • nauce współpracy w grupie,
  • uzyskaniu większej świadomości ciała i pewności siebie,
  • rozwijaniu poczucia rytmu,
  • poznaniu zasad tańca i podstawowych kroków tanecznych .

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 19 lipca 2023 r. 

Informacje odnośnie sposobu aplikacji dostępne są w regulaminie. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez przyjęcie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Należy uzasadnić dlaczego to właśnie Państwa przedszkole powinno zostać wybrane do projektu.

Prowadzącą zajęcia i koordynatorem jest Anna Piotrowska – pedagog tańca.
Więcej informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 531-815-202 oraz  e-mail: d.sliwa@ktt.pl .

 

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny  im. Z. Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl