OPERATOR – KIELECKI TEATR TAŃCA – MIEJSKA INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA

OTWARTY NABÓR / OPEN CALL

DLA TWÓRCZYŃ / TWÓRCÓW

NA FUNKCJĘ CHOREOGRAFA – WSPÓŁTWÓRCY

Kielecki Teatr Tańca – operator programu Przestrzenie Sztuki w Kielcach – zaprasza do współpracy choreografkę lub choreografa!

Celem naboru jest wyłonienie twórcy, który opracuje choreografię do wybranej i uzgodnionej z wiodącym choreografem/dramaturgiem części spektaklu taneczno-muzycznego pt. „BARBARICUM”. Premiera odbędzie się 29 października 2022 roku na dużej scenie Kieleckiego Teatru Tańca Pl. Moniuszki 2 B w Kielcach.

Zapraszamy do zgłaszania się młodych twórców; choreografki/choreografów (do 35 roku życia), którzy chcieliby rozwijać swój warsztat artystyczny we współpracy z wieloosobowym zespołem: ok. 20 zawodowych artystów wykonawców – tancerki i tancerze oraz ok. 20 osób seniorów – artystów amatorów działających w zakresie ruchu scenicznego.

Niniejszy spektakl ma charakter integrującego projektu artystyczno-społecznego. Wspierającego młodych twórców, dając im możliwość współpracy z dużym aparatem wykonawczym przy wsparciu doświadczonych pozostałych twórców.

Widowisko  BARBARICUM oparte  będzie na kulturze słowiańskiej, czerpiące założenia artystyczne z rytualnych, plemiennych tradycji tańca, śpiewu i muzyki wykonywanej na żywo. Wystąpią tancerze Zespołu artystycznego KTT: 16 osób oraz 4 osoby: tancerki/tancerze niezależni jacy zgłoszą się do udziału w otwartym naborze i przejdą kwalifikację komisyjną. Nabór dotyczy także grupy seniorów. Wystąpi również 7 osobowy zespół muzyczny realizujący całą warstwę dźwiękową na żywo.

Realizatorami wspierającymi i pozostałymi współtwórcami będą:

 • choreograf/dramaturg – dr Elżbieta Pańtak (odpowiedzialna za część materiału choreograficznego oraz wsparcie dramaturgiczne całości widowiska),
 • kompozytor/muzyk wykonawca – Piotr Stefański,
 • kostiumograf/scenograf – Małgorzata Słoniowska.

Okres przygotowania informacje dodatkowe:

 • 6 tygodni, z czego preferowany czas pracy choreografa-współtwórcy w Kielcach to 4 tygodnie, terminy do ustalenia z uwzględnieniem obowiązkowej obecności od 18 do 29 października 2022 r.;
 • próby sceniczne 18-20 oraz 24 – 29 października 2022 r.;
 • pozostałe próby odbywają się na salach baletowych KTT i rozpoczną się  od 20 września 2022 r.;

Pozostałe dane merytoryczne

 • realizacja widowiska taneczno-muzycznego bazować będzie na szeroko pojętej formule tańca współczesnego i modern – jazz, z udziałem kameralnego zespołu muzycznego, który przygotuje i wykona muzykę na żywo; Linki do do wybranych utworów zespołu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ss0akaudyYU, , https://www.youtube.com/watch?v=5t0jvQi8ycs

 

 • spektakl jednoaktowy, czas trwania ok. 50 – 55 min.;
 • oczekiwany od choreografa-współtwórcy zakres czasowy materiału/dzieła choreograficznego to ok. 20-25 min.; szczegółowy zakres zostanie ustalony w rozmowach merytorycznych po wyłonieniu choreografa-współtwórcy z udziałem kompozytora i choreografa/dramaturga w odniesieniu do wstępnie przygotowanego libretta spektaklu.
 • spektakl zostanie zarejestrowany i wyemitowany w terminie późniejszym przez TVP 3 Kielce;
 • do projektu poszukiwany jest jeden choreografka/choreograf będący rezydentem podatkowym w Polsce

Szczegółowy harmonogram  prób choreograficznych w blokach do wyboru:

 1. Blok: 20.09 – 24.09.2022 (wt – sob) – praca ze wsparciem choreografa/dramaturga w sali baletowej.
 2. Blok: 27.09 – 01.10.2022 (wt – sob) – praca ze wsparciem choreografem/dramaturgiem w sali baletowej.
 3. Blok: 03 – 08. 10.2022 (wt – sob) – praca ze wsparciem  choreografa/dramaturga w sali baletowej.
 4. Blok: 11 – 15. 10.2022 (wt – sob) – praca ze wsparciem  choreografa/dramaturga w sali baletowej.
 5. Blok: 18.10 – 22.10.2022 (wt – sob – praca z choreografem/dramaturgiem na scenie. (obowiązkowa obecność).
 6. Blok: 25.10 – 29.10.2022 (wt  – sob) – praca z choreografem/dramaturgiem na scenie. ( obowiązkowa obecność).

Oferowane:

 • na podstawie umowy o dzieło honorarium za przygotowanie choreografii i udzielenie licencji niewyłącznej na czas nieokreślony i licencji wyłącznej na okres 2 lat:  11 000 tys. zł   brutto (jedenaście tysięcy złotych.)
 • organizacja i pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania na czas prób leży po stronie choreografa-współtwórcy.

Materiały do zgłoszenia:

Aplikację zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy, 1 zdjęcie sylwetki, 1 zdjęcie portretowe, fragmenty lub w całości przesłane filmy AV z pracami choreograficznymi w formie załącznika lub jako link do serwisów Vimeo / YouTube, prosimy nadsyłać na adres e-mail producenta wykonawczego: impresariat3@ktt.pl.

Obowiązujący termin nadsyłania aplikacji: 9 września 2022, piątek do godziny 23.59.

 Choreograf/choreografka niezależny/a zostanie wybrany/a w trybie otwartego naboru poprzez komisję 3-osobową w składzie: 1 reżyser/choreograf/dramaturg, 1 kompozytor, 1 ekspert niezależny.

Zapraszamy!

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:01_Formularz_zgłoszeniowy_Otwarty Nabór_Open Call dla choreografa _choreografki_BARBARICUM-converted

 

 


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl