Kielecki Teatr Tańca zaprasza do udziału w otwartym naborze do konkursu na pedagoga warsztatów tanecznych dla seniorów.

Otwarty konkurs do w/w projektu skierowany jest do pełnoletnich artystek  i artystów niezależnych i zawodowych, pedagogów z dziedziny tańca towarzyskiego  z doświadczeniem w dziedzinie pracy z seniorami, posiadających obywatelstwo polskie i rezydencję  podatkową  w  Polsce.

Celem warsztatów jest poznanie tańca od strony praktycznej i teoretycznej przez środowiska seniorów miasta i regionu.

Zakres merytoryczny Warsztatów obejmować będzie przekazanie wiedzy oraz doświadczenia artystycznego uczestnikom warsztatów.

Warsztaty planowane są w terminie od 20.10.2023r do 10.12.2023r w siedzibie KTT, Plac Moniuszki 2B w Kielcach lub innym miejscu wskazanym przez KTT.

Otwarty konkurs trwa w okresie od 7 września do 6 października 2023 r. do godziny 23:59:59.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Zdj. K. Żurawski

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2023. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl