„Idę przez życie tanecznym krokiem” to warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowane przez Kielecki Teatr Tańca dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach (SOSW), w ramach programu Przestrzenie sztuki

W zajęciach wzięli udział uczniowie, wybrani spośród osób chętnych. Projekt skierowany został do około 12-15 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczęszczających do klasy VIII szkoły podstawowej oraz klas szkoły przysposabiającej do pracy, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów i zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Realizatorami programu byli nauczyciele z SOSW Nr 2 w Kielcach oraz tancerze Kieleckiego Teatru Tańca.

Zajęcia prowadzone były średnio raz w tygodniu, dwa razy po 45 minut, zarówno w siedzibie SOSW, jak i w KTT. Uczestnicy wzięli udział w szesnastu, zróżnicowanych tematycznie, zajęciach. Były to zarówno wykłady o tańcu, jak i praktyczne zajęcia teatralno-taneczne, podczas których dzieci uczyły się: podstaw tańca klasycznego, interpretacji, odgrywania ról teatralnych przy wykorzystaniu prawdziwych kostiumów scenicznych, jak również poznawały tajniki improwizacji teatralnej, technik pracy z ciałem, ukłonów scenicznych. Wychowankowie Ośrodka mieli również okazję obejrzeć kulisy pracy zawodowego tancerza, próby sceniczne, lekcje baletu, sposoby przygotowania kostiumów.

Jednym ze spotkań była wizyta w Teatrze na spektaklu taneczno-muzycznym pt. „Kopciuszek”.

Uczestniczące w zajęciach osoby niepełnosprawne miały możliwość w sposób przyjemny i interaktywny spędzić czas, poprzez edukację taneczną.

Zajęcia miały na celu poprawę sprawności ruchowej uczestników zajęć, uzyskanie większej świadomości własnego ciała, jak również integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem tanecznym .

Warsztaty zmierzały do pogłębienia u niepełnosprawnych dzieci uczucia radości, pewności siebie oraz spełnienia w świecie artystycznym.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.


Galeria

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl