Kielecki Teatr Tańca ma przyjemność zaprosić do udziału w II części OTWARTEGO NABORU (OPEN CALL) na prezentację publiczną spektakli na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Celem naboru jest wyłonienie trzech spektakli z dziedziny tańca i ich prezentacja w trzech lokalizacjach na terenie województwa świętokrzyskiego: w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju, w Centrum Kultury w Jędrzejowie oraz w przestrzeni miejskiej Miasta Kielce.

Prezentacja spektakli stanowi projekt Kieleckiego Teatru Tańca – Operatora PRZESTRZENI SZTUKI w Kielcach. Projekt znajduje się w tegorocznym Programie PRZESTRZENIE SZTUKI finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Regulamin określający szczegółowe warunki uczestnictwa w naborze: REGULAMIN

Zgłoszenia do naboru dokonuje przedstawiciel twórców i wykonawców (danego zespołu) poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poniżej przedstawiamy specyfikację/rider techniczny scen:

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Jędrzejowie

Scena Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju   (UWAGA! Lekko pochylona podłoga baletowa – jak we wschodnim teatrze)

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 2 września 2022 r. do godz. 23:59 (lub do wyczerpania miejsc). Ogłoszenie wyników: do 7 września 2022 r. do godz. 23:59 (lub do wyczerpania miejsc).

Prezentacje wyłonionych spektakli odbędzie się w sezonie artystycznym 2022/2023 między wrześniem a grudniem 2022 r. Terminy oraz szczegóły prezentacji będą ustalane z partnerami projektu
oraz z występującymi zespołami w trakcie dalszych ustaleń dotyczących prezentacji.

O wynikach naboru zdecyduje 3-osobowa Komisja w składzie:

dr Elżbieta Pańtak – Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca (przedstawiciel Operatora Przestrzeni Sztuki w Kielcach),
Maria Wiśniewska – Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju (przedstawiciela instytucji partnerskiej),
Jacek Przybyłowiczchoreograf, tancerz (ekspert niezależny).

Prosimy o przesyłanie uzupełnionych formularzy na adres e-mail: sekretariat@ktt.pl

Wyniki naboru zostaną przedstawione w protokole z posiedzenia Komisji i opublikowane na stronie internetowej KTT http://www.ktt.pl oraz na profilu facebook KTT. Wybrane osoby powiadomimy drogą e-mailową i nawiążemy dalszy kontakt w celu ustalenia szczegółów realizacji projektu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@ktt.pl  lub telefoniczny 41 367 67 12 oraz 41 361 27 46.

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl