Kielecki Teatr Tańca przedstawia wyniki otwartego naboru do projektu „Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci wrażliwych i nieśmiałych” ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec.

Komisja w składzie:

Anna Piotrowska   –  koordynator projektu , przewodnicząca Komisji

Anna Żmudzińska  –  ekspert niezależny

Danuta Śliwa    –  przedstawiciel Operatora lokalnego KTT

po zapoznaniu się z  formularzami zgłoszeniowymi, z których każdy spełniał wymogi formalne, Komisja wybrała trzy placówki przedszkolne do realizacji projektu:

  1. Niepubliczne Przedszkole BAJA PATATAJA Prosta 13/1B, 25-371 Kielce
  2. Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College, Starodomaszowska 20/U6/U7, 25-513 Kielce
  3. Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka, M. Raciborskiego 17, 25-640 Kielce

Gratulujemy!

Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca jako Operator programu w województwie lubelskim oraz Kielecki Teatr Tańca jako Operator programu w województwie świętokrzyskim będą ogłaszać nabory na kolejne projekty. Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych www.ck.lublin.pl oraz www.ktt.pl  oraz aktywny udział w naszych propozycjach.

Protokół Komisji

Wszystkie projekty stanowią Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl