W dniach 23- 26 kwietnia 2020 r. w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca przy Placu Moniuszki 2b odbędzie się 35 edycja Międzynarodowych Warsztatów Tańca Jazzowego.

Zapisy rozpoczynamy już wkrótce: 12 marca , o godzinie 22:00.

Tym razem wśród zaproszonych gości pojawią się zarówno całkiem nowe twarze, jak i znani Wam pedagodzy.

Wśród naszych dobrych przyjaciół zobaczycie:

Jean Claude Marignale-a,

Thierry-ego Verger-a

Erick-a Bacona.

 

Kto jeszcze? Dowiecie się już wkrótce! 🙂

 

W regulaminie jest kilka zmian, uważnie go przeczytajcie!

 

 

 

REGULAMIN

XXXV MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW TAŃCA JAZZOWEGO
23 – 26 kwietnia 2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1.   Organizatorem warsztatów jest Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, e-mail: warsztaty@ktt.pl.

2.   Termin warsztatów: 23 – 26 kwietnia 2020 r.

3.   Na warsztaty mogą zgłosić się osoby rekreacyjnie zajmujące się tańcem, tancerze oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników może zapisać się do wybranego pedagoga i na wybrany stopień zaawansowania.

4.   Jeden kurs składa się z 4 lekcji, po 90 min – jedna lekcja dziennie przez

4 dni.

Obowiązuje następujący podział grup:

2 – grupa średniozaawansowana

3 – grupa zaawansowana.

5.   Każdy z uczestników może zapisać się na maksimum cztery kursy.

6.   Warsztaty odbywają się w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, przy Placu Moniuszki 2B: sale 114, 101, MS (Mała Scena). Sale wyposażone są w lustra i podłogę baletową.

7.   Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w grafiku zajęć.

8.   Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.


ZAPISY

1.   Zapisy trwają od 12 marca 2020 r. godziny 22.00 – do wyczerpania miejsc.

2.   Zgłoszenia dokonuje się przez program aplikacyjny, dostępny na stronie http://ktt.pl/warsztaty1/index.php, wprowadzając dane uczestnika do kwestionariusza.

3.   Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć.

4.   System nie pamięta loginów i haseł z poprzednich edycji warsztatów – należy zarejestrować się ponownie.

5.   Ilość miejsc jest ograniczona.

6.   Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które nie dokonały wpłaty.

7.   Informacja o ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach dostępna jest w programie aplikacyjnym po zalogowaniu.

OPŁATY

1.   Obowiązują następujące opłaty za poszczególne kursy:

Jeden kurs – 250 zł

Dwa kursy – 450 zł

Trzy kursy – 650 zł

Cztery kursy – 850 zł.

2.   Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za warsztaty równocześnie z dokonaniem zapisu.

3.   W przypadku nie stwierdzenia wpływu na koncie Teatru po upływie 7 dni od daty zapisu, uczestnik zostaje usunięty z listy.

4.   Wpłaty można dokonać przelewem lub gotówką:

a) gotówką w Szkole Tańca KTT (Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce) lub:

b) przelewem na konto: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065.

Dla wpłacających z zagranicy:

IBAN: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065, SWIFT: INGBPLPW.

5.   W tytule przelewu powinny znaleźć się imię, nazwisko i adres uczestnika warsztatów.

6.   Osoby wpłacające na poczcie, zobowiązane są do przesłania faksem potwierdzenia dokonania przelewu na numer 41 36 76 911 lub e-mailem na adres: warsztaty@ktt.pl.

7.   Dla uzyskania faktury konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w systemie aplikacyjnym.

REZYGNACJE

1.   Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres e-mail: warsztaty@ktt.pl oraz usuwając swoje zgłoszenie z systemu aplikacyjnego.

2.   Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator:

a)  zwraca 100 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła do 15 kwietnia 2020 r.;

b)  zwraca 50 % opłaty za warsztaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła między 16 a 20 kwietnia 2020 r. (włącznie);

c)   nie zwraca wpłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów w dniu 21 kwietnia 2020 r. i później;

d)  nie zwraca wpłaty w przypadku niezgłoszenia rezygnacji.

3.   Osoby, którym przysługuje zwrot proszone są o podanie w treści rezygnacji: numeru konta, na jakie ma być dokonany.

4.   Zwrotów kosztów, z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztatów.

5.   Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.

UWAGI

1.   Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, nie odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników.

2.   Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zabronione jest nagrywanie zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych. Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie rozpowszechnianie jego utrwalonego wizerunku przez Teatr do celów dokumentacji i promocji warsztatów oraz działalności statutowej KTT.

3.   Niedozwolone jest w obiektach warsztatowych spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie narkotyków. Organizator ma prawo wykluczyć z listy uczestników bez zwrotu dokonanej wpłaty osoby zakłócające przebieg warsztatów.

4.   Organizator nie rezerwuje noclegów uczestnikom warsztatów.

5.   Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać pisząc na e- mail: warsztaty@ktt.pl  lub dzwoniąc pod wybrany numer telefonu: 41 36 76 712 lub bądź 534 883 737.

6.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kielecki Teatr Tańca (Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pd@ncnetcom.pl,3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu uczestnictwa w warsztatach tanecznych w KTT) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w warsztatach. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów tanecznych.

 

 

 

 

Aktualizacja: 05.03.2020 r.

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.