Kielecki Teatr Tańca zaprasza choreografów i choreografki do wzięcia udziału w otwartym naborze w projekcie pn. WOLNOŚĆ TAŃCEM. Efektem tanecznej pracy podczas warsztatów będzie flash mob w przestrzeni miejskiej miasta Kielce!

Celem otwartego naboru jest wyłonienie dwójki artystów/ek / choreografów/ek do przeprowadzenia cyklu dwudniowych warsztatów ekspresji ruchowej i otwartości interpersonalnej, przygotowania oraz artystycznego nadzoru nad zaprezentowanym dwukrotnie w przestrzeni miejskiej flash mobem.

Głównymi uczestnikami warsztatów i wykonawcami flash mobu będzie młodzież skupiona wokół Klubów Wolna Strefa w Kielcach (ok.50 osób) oraz 7-9 stałych
opiekunów grup towarzyszących im podczas warsztatów i wykonań. Udział w nim weźmie także dwójka artystów/ek tańca / performerów/ek – absolwentów szkół artystycznych wyłoniona w innym otwartym naborze.

Warsztaty oraz pokazy flash mob odbędą się w terminie: 28 – 30 sierpnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat otwartego naboru znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WZÓR UMOWY DLA CHOREOGRAFA

Zapraszamy do udziału! Wyniki naboru i wybór Komisji poznamy do 4 sierpnia br.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl