Kielecki Teatr Tańca – Miejska Instytucja Artystyczna

zatrudni: pracownika organizacyjno-technicznego 

 

 Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:

– podstawowych umiejętności konserwatorskich,

– odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu zadań,

– punktualności,

– umiejętności koncentracji i wykonywania swoich zadań pod presją czasu,

oraz w kontekście obsługi spektakli na żywo,

– czynnego prawa jazdy kat. B,

– uczynności i chęci pomocy artystom w trakcie realizacji ich zadań scenicznych,

– gotowości do wyjazdów służbowych ze spektaklami teatru,

– stanu zdrowia pozwalającego na pracę na wysokości.

 

Przybliżony zakres obowiązków:

– montaż i demontaż scenografii do prób i spektakli,

– obsługa techniczna spektakli,

– kontrolowanie stanu scenografii i rekwizytów, bieżące naprawy i usuwanie usterek,

– budowanie prostych elementów scenograficznych,

– utrzymywanie porządku w magazynie,

– opieka nad sprzętem technicznym Teatru, zgłaszanie usterek, usuwanie prostych usterek,

– uzupełnianie zapasów,

– jazda samochodem służbowym.

 

Oferujemy stałe miesięczne wynagrodzenie i pracę na podstawie umowy o pracę.

 

CV i List motywacyjny prosimy kierować do 20 czerwca 2021 r. na adres: kadry@ktt.pl

 

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Oświadczenie do celów rekrutacji:

w ramach naboru na wolne stanowisko w Kieleckim Tetrze Tańca

Zgodnie z art. 13 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kielecki Teatr Tańca, 25-334 Kielce, pl. Moniuszki 2B, tel. 48 41 36 76 712 , e-mail: sekretariat@ktt.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@kgip.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Kieleckim Teatrze Tańca na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do momentu zakończenia rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Kieleckim Teatrze Tańca

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa  w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Kieleckim Teatrze Tańca

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.